Delegáciu EK šokovali rómske osady na Slovensku

Delegácia Európskej komisie počas trojdňovej cesty zavítala do rómskych lokalít v troch krajoch na Slovenku. Ako informuje agentúra TASR študijnými návštevami európskych rómskych komunít EK potvrdzuje významné investície EÚ, ktoré plynú na ich podporu.

V EÚ žije dokopy 10 miliónov Rómov, pričom najväčší podiel z nich sídli v členských štátoch v strednej a východnej Európe. Odhaduje sa, že na Slovensku žije okolo pol milióna z nich.

„Európska komisia donedávna žila v presvedčení, že problém integrácie Rómov je výlučne problémom národných vlád. Našťastie, už to neplatí. Uvedomujeme si, že keď pomôžeme im, pomôžeme aj sebe. Je to naša povinnosť,“ vysvetlila pre Korzar.sk Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa EK pre regionálny rozvoj, ktorá bola na čele delegácie.

„Rómska komunita je najväčšou európskou menšinou, ktorú sužuje marginalizácia, núdza a sociálne vylúčenie. Máme záujem sledovať prebiehajúce projekty týkajúce sa rómskej komunity s cieľom lepšie pochopiť, aké účinné opatrenia môže Komisia spolu s členskými štátmi podnikať v záujme začlenenia Rómov do väčšinovej spoločnosti,“ povedala pre agentúru RPA.

Úradníci EK navštívili počas troch dní mnoho rómskych osád vrátane tých miest, ktoré sú zapojené do rozvojových a podporných projektov. Mathernová pre Korzar.sk priznala, že jej kolegovia boli šokovaní, že v dvadsiatom prvom storočí žijú v civilizovanej Európe ľudia na úrovni stredoveku.

Na druhej strane však ocenili napríklad iniciatívy, ktoré v regiónoch rozvíjajú miestne podniky. Nicolas Martyn  z generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, označil inovatívny prístup U. S. Steel Košice za veľmi povzbudivý. „Riešenia hutníckej firmy, ktoré je možné implementovať v širšom meradle, poskytli dobré príklady tak pre členov delegácie EK, ako i pre zástupcov štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií.“

Na posilnenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie v marginalizovaných rómskych komunitách EÚ vyčlenila do roku 2013 až 200 miliónov eur (6,02 mld. Sk). Ďalších päť miliónov eur (150,6 milióna Sk) je určených na realizáciu pilotného projektu týkajúceho sa inklúzie Rómov v oblasti predškolského vzdelávania, samostatne zárobkovej činnosti a mikroúverov, zvyšovania povedomia a šírenia informácií a zberu a vyhodnocovania údajov.

Projekty však často sprevádza kritika, že so sebou neprinášajú udržateľný pozitívny efekt a riešia len krátkodobé problémy. Mnohí stratili nádej, že iniciatívy vôbec niekedy prinesú želaný výsledok.

„Efektívne je jedine komplexné, systematické, ale žiaľ dlhodobé riešenie. Každý inteligentný človek to musí pochopiť. Teda je nutné zabezpečiť pre všetky marginalizované skupiny vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prácu a bývanie. Veľmi dôležité je otváranie myslí a duší majoritnej populácie, odbúravanie stereotypov, ktoré na Slovensku sú, žiaľ, extrémne silné," konštatovala pre Korzar.sk.