Diskriminácia LGBTI ľudí je zakázaná len v 63 krajinách sveta

Budova Európskej komisie vo farbách dúhy pri príležitosti Svetového dňa proti homofóbii, transfóbií a bifóbii (FOTO: Twitter)

Medzinárodná organizácia ILGA, ktorá už po dvanástykrát vydala správu pod názvom „Štátom financovaná homofóbia“, tvrdí, že 63 štátov na svete prostredníctvom domácej legislatívy uplatňuje zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. 4 krajiny – Irán, Saudská Arábia, Jemen a Sudán – uplatňujú v tejto súvislosti trest smrti.

Podujatia počas Svetového dňa boja proti homofóbii, transfóbií a bifóbii (IDAHOT), ktorý pripadá na 17. máj, majú upozorňovať aj na tieto fakty.

Podľa Európskej komisie má IDAHOT pripomenúť krajinám povinnosť podporovať univerzálnosť ľudských práv a zabezpečiť, aby mohli všetci – bez ohľadu na rodovú identitu alebo sexuálnu orientáciu – tieto práva plnohodnotne uplatňovať.

EK za rovnaké práva

Podľa Eurobarometra z roku 2015 až 60 percent Európanov považuje diskrimináciu na základe rodovej identity a sexuálnej orientácie za rozšírenú. Táto skutočnosť je podľa eurokomisárky pre spravodlivosť a rodovú rovnosť, Věri Jourovej alarmujúca.

Na druhej strane až 71 percent Európanov podporuje dodržiavanie rovnakých práv pre komunitu LGBTI.

„V prípade, že ľudia z LGBTI komunity získajú práva, ktoré sú priznané ostatným, nikto nič nestráca,“ uviedla Jourová v úvode publikácie, ktoré pri príležitosti Svetového dňa proti homofóbii vydala Európska komisia.

Prioritou Komisie v otázke LGBTI je zabezpečiť, aby bola európska legislatíva a politika plne kompatibilná s Chartou základných práv, vrátane článku 21, ktorý pojednáva o všeobecnom zákaze diskriminácie na základe pohlavia, sexuálnej orientácie a rodovej identity.

https://euractiv.sk/clanky/europa-dnes/europsky-sud-rozhodne-o-manzelstvach-osob-rovnakeho-pohlavia/

Pozoruhodný progres vo svete

Až v 71 krajinách na svete je homosexuálny vzťah považovaný za trestný čin a v 4 z nich sa dokonca trestá smrťou. Podľa vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci Federiky Mogheriniovej Únia „v najsilnejšej miere odsudzuje diskrimináciu a násilie voči LGBTI jednotlivcom“.

V ostatnom období ale vo svete podľa nej dochádza k pozoruhodnému pokroku.

„Niektoré krajiny dekriminalizovali homosexualitu a iné prijali nové zákony na ochranu jednotlivcov na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity,“ uviedla vo svojom vyhlásení pri dnešnej príležitosti.

Vysoká predstaviteľka upozornila najmä na dôležitú úlohu aktivistov a mimovládnych organizácií, ktorí napomáhajú pri presadzovaní rovnakých práv pre komunitu LGBTI.

Prehľad zákonov, uplatňovaných v súvislosti so sexuálnou orientáciou na celom svete (Zdroj: ILGA)

Američania symbolicky prepustili Chealsea Manningovú

V Spojených štátoch amerických dnes na Medzinárodný deň proti homofóbii symbolicky prepustili aj Chealsea Manningovú. Bývalý americký prezident Barack Obama udelil Chealsea milosť tesne pred svojim odchodom z úradu, za čo ho súčasný prezident Donald Trump kritizoval.

Ešte ako vojak americkej armády zverejnil prostredníctvom portálu WikiLeaks Bradley Manning v roku 2010 citlivé vojenské a diplomatické dokumenty. Ako špióna ho v roku 2013 odsúdili na 35 rokov odňatia slobody. Počas väzby prešiel Bradley zmenou pohlavia a ako transexuálka Chealsea sa stala symbolom nielen pre whistleblowerov, ale aj trans-väzňov.