Dôchodcov bude treba vrátiť do práce

„V demografii sme dosiahli zlomový bod. Baby-boom generácia postupne odchádza do dôchodku a ročne pribudnú dva milióny ľudí starších ako 60 rokov,“ uviedol László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Keďže sa rodí čoraz menej detí, s rastúcim počtom dôchodcov však budú ubúdať daňoví poplatníci podporujúci penzijný systém. Podľa Eurostatu v 60-ych rokoch na každú osobu staršiu ako 65 rokov pripadali tri osoby vo veku do 14 rokov.

Okolo roku 2060 budú na každého mladého človeka pripadať dvaja starší. Komisár upozornil, že ak Európa neodpovie na demografické výzvy, ohrozí udržateľnosť penzijných systémov. Podiel populácie staršej ako 55 rokov stúpol z 25 % v roku 1990 na 30 % v roku 2010 a v roku 2060 by mohol dosiahnuť 40 %.

Bývalý švédsky minister práce Sven Otto Littorin uviedol, že treba zlomiť mýty týkajúce sa zamestnateľnosti starších pracovníkov. Panuje totiž všeobecné presvedčenie, že na to, aby sa zvýšila zamestnanosť mladých by politici mali starších posielať na dôchodok.

„Ak sa pozriete na ľudí, ktorí odišli do penzie, ich domáci dopyt sa výrazne zníži, pretože už necestujú do práce, nemíňajú toľko ako aktívni ľudia na trhu práce. Takže ak budú pracovať, budú v zásade aj viac míňať, čo je dobrým nápadom aj pre tých mladších,“ tvrdí Littorin.

Ďalší mýtus, ktorý podľa neho treba prekonať je, že starší nemôžu a nechcú pokračovať v aktívnej účasti na pracovnom trhu. Podľa švédskeho prieskumu za obdobie 2004 – 2012 sa počet ľudí starších ako 65 rokov zdvojnásobil na 1,5 % celkovej pracovnej sily.

„Chcú sa zúčastňovať na pracovnom trhu a z politického hľadiska je to kľúčové. Musíme zaistiť, aby tí, čo sa blížia ku dôchodkovému veku chápali, že ich potrebujeme, že potrebujeme každú jednu ruku, aby sme si mohli aj v budúcnosti dovoliť dôchodky a zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlil.

Nemecká ministerka práce a sociálnych vecí Ursula von der Leynová predstavila návrh ako dosiahnuť udržateľný pracovný trh. Za uplynulú dekádu Nemecko zmenilo svoj prístup k starnutiu a prijalo opatrenia na vrátenie starších ľudí do práce.

„V prvom rade musí vláda stanoviť pravidlá a prestať s falošným povzbudzovaním cez dvíhanie veku odchodu do dôchodku na 67 rokov. Ďalej treba presvedčiť oddelenia ľudských zdrojov, že treba experimentovať a miešať skupiny mladých a starších pracovníkov, aby sa ukázalo, že takto sa zvyšuje produktivita. Okrem toho treba podporovať celoživotné vzdelávanie, pretože sa môžeme neustále zlepšovať. Treba ukázať, čo je možné v podnikoch či ekonomike a tiež, čo sa dá dosiahnuť vhodným zmiešaním zamestnancov,“ vysvetlila.

Littorin a von der Leynová sa zhodli, že vhodný mix starších a mladších pracovníkov je kľúčový pre zlepšenie produktivity.