Dve tretiny robotníkov podporovaných z EGF našli prácu

Pozadie

V decembri 2005 sa lídri EÚ zhodli na vytvorení Európskeho fondu pre vyrovnanie následkov globalizácie a Komisiu požiadali, aby vypracovala pravidlá jeho fungovania. Myšlienka podporného fondu pôsobiaceho v prípadoch, že tlakom globalizácie dôjde k masívnemu prepúšťaniu pracovníkov, sa zrodila po francúzskom a holandskom „nie“ Ústavnej zmluve a veľkej reštrukturalizácii vo francúzskej pobočke firmy HP, ktorá viedla k značnému znižovaniu počtu pracovných miest. Hoci sa viacero členských krajín pôvodne postavilo proti návrhu, cestu k existencii mu otvorila kompromisná dohoda o Finančnej perspektíve na roky 2007-2013.

Od roku 2007 bolo predložených dokopy 22 žiadostí v celkovom objeme 130 miliónov eur na pomoc 29 tisícom prepustených pracovníkov najmä v automobilovom, textilnom sektore a tiež výrobe elektroniky, počítačov a domácich spotrebičov.

Otázky:

V roku 2008 Komisia dostala päť žiadostí o pomoc z Európskeho globalizačného fondu (EGF). Dokopy 6587 ľudí stratilo vplyvom globalizácie prácu v Taliansku, Španielsku a Litve. Krajiny žiadali o pomoc vo výške viac ako 20,5 milióna eur. Tri zo žiadostí Komisia schválila ešte koncom toho istého roka, dve začiatkom tohto roka.

Minulý rok Komisia garantovala viac ako 49 miliónov eur. Tie podporili päť žiadostí podaných ešte v roku 2007 a tri spomínané žiadosti z konca roku 2008. Pomoc získalo päť  členských krajín – Talianska, Malty, Portugalska, Španielska a Litvy – pre dokopy 9941 robotníkov. Prostriedky použili na spolufinancovanie opatrení na podporu aktívneho pracovného trhu v podobe rôznych tréningových a rekvalifikačných iniciatív.

Ako uvádza Komisia – záujem o čerpanie pomoci pre robotníkov, prepustených vplyvom globalizácie rastie. Vo svojej správe sa okrem počtu podporenej pracovnej sily zaoberá aj jej opätovným návratom na nové pozície. Viac ako dve tretiny (69 %) z takmer desaťtisíc robotníkov si vlani našli prácu.

Komisár zodpovedný za zamestnanosť Vladimír Špidla okrem toho upozornil, že prehodnotili pravidlá o poskytovaní pomoci a rozšírili ich tak, aby pomohli zmierniť sociálne dôsledky globálnej krízy a pomôcť prepustením rýchlo sa prispôsobiť zmenám na pracovnom trhu.