Dĺžka pracovného času: Špidla hrozí žalobou

 

Krátka správa

Minulý týždeň, 20. septembra 2006, dostala Európska komisia odporúčanie od európskeho ombudsmana Nikiforosa Diamnandrousa, v ktorom je európska exekutíva kritizovaná kvôli laxnému prístupu s Smernici o pracovnom čase v členských krajinách. Pár hodín po tom, ako bolo odporúčanie zaslané Komisii, komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla reagoval slovami, že si je „vedomý ťažkej situácie v ktorej sa nachádzajú lekári, sestričky, požiarnici a iní pracujúci v pohotovosti, a ktorá je spôsobená faktom, že členské krajiny neplnia rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci Smernice o pracovnom čase“.

Špidla tiež povedal, že „takmer každá členská krajina pravdepodobne porušuje rozhodnutie súdu (ESD)“ a preto od vlád žiadal, aby „okamžite konali“. Varoval: „Ak sa ministri v najbližších mesiacoch nedohodnú, nemám inú možnosť, ako predviesť členské krajiny v tejto veci pred súd.“

Komisár vyslovil nádej, že sa podarí nájsť politické riešenie implementácie Smernice o pracovnom čase pred koncom Fínskeho predsedníctva (31. december 2006): „Verím Fínskemu predsedníctvu, že prinesie v nasledujúcich týždňoch riešenie.“

Koncom augusta 2006 sa objavila informácia, že Generálne riaditeľstvo (DG) pre dopravu na Európskej komisii pripravuje pre Európsky súdny dvor žalobu na deväť členských krajín (Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko), ktoré nenotifikovali Komisiu o implementácii regulácie pracovného času v sektore dopravy v ich národnom práve.