EP: Mladí nesmú byť bez práce dlhšie ako štyri mesiace

Špecializované programy EÚ podporujú cezhraničnú dimenziu vzdelávania

Napriek tomu, že súčasná generácia mladých ľudí je najvzdelanejšia v doterajšej histórii, čelí veľkým problémom nájsť vyhovujúcu a stabilnú prácu. Podľa uznesenia skoncipovaného najmladšou poslankyňou v Európskom parlamente Emilie Turunenovou, viac ako 5,5 milióna ľudí mladších ako 25 rokov bolo v decembri 2009 bez práce, čo je jeden z piatich mladých ľudí (21,4 %).

„To je dvojnásobok celkovej miery nezamestnanosti. Okrem toho, očakávame, že sa toto číslo bude naďalej zvyšovať. To znamená, že nezamestnanosť mladých je najpálčivejším problémom v Európe,“ vysvetlila.

Európsky parlament teda vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby vytvorili „európsku garanciu pre mladých“, ktorý by dala každej mladej osobe v EÚ právo na prácu, ďalšie vzdelávanie kombinované s výcvikom, pokiaľ boli bez práce minimálne štyri mesiace.

„Uznesenie Parlamentu je významným krokom,“ tvrdí Tine Radinjová, predsedníčka Európskeho fóra mladých, zároveň dodala, že je ešte veľa vecí, ktoré by EÚ mala urobiť, aby vyriešila nezamestnanosť mladých. „Očakávame, že vplyvom implementácie stratégie Európa 2020, Komisia aj členské štáty urobia odvážne rozhodnutia, aby sa vyhli riziku stratenej generácie,“ zdôraznila Radinjová.

Poslanci tiež vyzvali Komisiu a Radu, aby vytvorili európsku chartu kvality tréningov a stáží. „Tréningy a stáže sú súčasťou vzdelávania a nesmú nahrádzať skutočnú prácu,“ zdôraznila Turunenová, pričom zdôraznila, že je čas, aby Komisia zakročila. Chartu iniciujú najmä mládežnícke organizácie, ktoré upozorňujú na to, že zamestnávatelia majú vplyvom krízy čoraz väčšiu tendenciu najímať stážistov, aby znížili náklady. Lenže na stážistov sa často nevzťahuje zákonník práce a sú len minimálne platení.