ESD rozšíril pôsobnosť antidiskriminačnej smernice

Európsky súdny dvor v prelomovom rozsudku dal za pravdu matke, ktorú donútili odísť zo zamestnania, pretože žiadala flexibilný pracovný čas, aby sa mohla starať o svojho zdravotne postihnutého syna.

Britská štátna občianka, Sharon Coleman, pracovala v advokátskej kancelárii v Londýne ako sekretárka. Narodil sa jej zdravotne postihnutý syn, ktorého stav si vyžadoval “špeciálnu a osobitnú starostlivosť”.

Po tom, čo zamestanávateľ odmietol jej požiadavku flexibilného pracovného času, prijala matka trojročného syna dobrovoľné prepustenie. Neskôr sa ale obrátila so žalobou na londýnsky súd. Tvrdila v nej, že sa stala v dôsledku povinností vyplývajúcich zo starostlivosti o dieťa obeťou zlého zaobchádzania a terčom obťažovania a urážlivých poznámok.

Londýnsky súd, ktorý prípad riešil sa obrátil na Európsky súdny dvor v Luxemburgu s otázkou, či sa smernica o rovnosti zaobchádzania v zamestnaní vzťahuje len na zdravotne postihnutých zamestnancov alebo aj na osoby, ktoré sa starajú o postihnuté dieťa.

Smernicu podľa názoru súdu nemožno vykladať v tom zmysle, že sa týka len zdravotne postihnutých osôb. Konkrétne sa v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora uvádza, že zákaz priamej diskriminácie, ktorý smernica upravuje, „nie je obmedzený výlučne na samotné osoby, ktoré sú zdravotne postihnuté”, pretože to by mohlo túto smernicu “zbaviť podstatnej časti jej potrebného účinku a obmedziť ochranu, ktorú má zabezpečiť”. V dôsledku toho, “ak zamestnávateľ zaobchádza so zamestnancom menej priaznivo než s iným kvôli zdravotnému postihnutiu jeho dieťaťa, ktorému venuje podstatnú časť starostlivosti, ktorú potrebuje, dopúšta sa diskriminácie”.

Luxemburský súd tiež nedávno rozhodol, že belgický zamestnávateľ, ktorý podniká s inštaláciou garážových dverí sa dopustil priamej diskriminácie, keď verejne vyhlásil, že nezamestná imigrantov. Súd ho uznal vinným z porušenia antidiskriminačnej legislatívy napriek tomu, že svojim vyhlásením nespôsobil ujmu žiadnej konkrétnej osobe. Podnikateľ argumentoval, že sa musí prispôsobiť prianiam zákazníkov, ktorí by imigrantov do svojich príbytkov nepustili.

Európska komisia plánuje v dohľadnej dobe rozšíriť ochranu pred všetkými formami diskriminácie aj mimo pracoviska, napríklad v prístupe k službám.