EÚ-10 má opäť smolu

 

Krátka správa

Smernica umožňuje migrantom, žijúcim v EÚ päť a viac rokov, s „adekvátnymi zdrojmi“, v 22 z 25 členských štátov rovnaký prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave ako domácim občanom. Veľká Británia, Írsko a Dánsko smernicu neuplatňujú. Nová legislatíva ovplyvní podľa Komisie život 10 miliónov ľudí v Európe.

Väčšina členských krajín EÚ okrem Veľkej Británie, Írska, Švédska, Španielska a Fínska plánuje ponechať svoje pracovné trhy uzavreté pre pracovníkov z nových členských štátov do roku 2009 v súlade s „prechodnými obdobiami“ v prístupových zmluvách.

Nová smernica znamená, že napríklad občan Konga, žijúci v Belgicku od roku 2000 bude mať právo v krajine pracovať, zatiaľ čo Poliak, žijúci v Belgicku rovnako dlho, toto právo nemá.

Európska komisia označila tento rozpor za „zložitý“ s tvrdením, že tzv. smernica o občanoch tretích krajín bola navrhnutá a schválená ešte pred posledným kolom rozšírenia EÚ v máji 2004. „Záleží výlučne od členských štátov, či prechodné obdobia zrušia, alebo nie,“ uviedla hovorkyňa Generálneho riaditeľstva Komisie pre sociálne veci Katharina von Schnurbein.

Komisia 8. februára vydá správu, vyzývajúcu pôvodné členské štáty, aby otvorili svoje pracovné trhy novým členom, čím zvýši politický tlak na tento krok, dodala hovorkyňa.

Implementácia smernice v členských štátoch prebieha pomaly, do dnešného dňa upovedomilo Brusel o jej transpozícii do národnej legislatívy iba 5 z 22 členských štátov – Rakúsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

Hovorca Komisie pre vnútorné záležitosti Frisco Roscam Abbing naznačil, že „Komisia nechce v prípade tejto smernice hrať policajta, ale je pripravená pohnať členské štáty pred Európsky súdny dvor“, ak do niekoľkých mesiacov smernicu neimplementujú. „Veľmi ľutujeme oneskorenia,“ uviedol Abbing a zdôraznil, že signatári mali na implementáciu dva roky a k dispozícii pomoc špeciálnych expertných výborov.

Hovorca Komisie ďalej vysvetlil, že druhou stranou mince európskej imigračnej politiky je boj proti ilegálnej imigrácii a úsilie o podporu sociálnej integrácie v európskych mestách. Vyhlásil, že plán komisára Franca Frattiniho pre pobrežnú stráž v stredomorskej oblasti, financovanú EÚ, pomôže „zachraňovať životy“. More vo štvrtok 19. januára vyplavilo na taliansky ostrov Lampedusa 220 nových migrantov.

Hovorca tiež uviedol, že na jar by sa mala v Rotterdame uskutočniť veľká konferencia EÚ o integrácii.

Podľa aktuálnych údajov Eurostatu imigrácia zvyšuje klesajúcu pôrodnosť EÚ – v roku 2005 sa v EÚ usadilo takmer o 1,7 milióna imigrantov viac, než Úniu opustilo, zatiaľ čo v EÚ sa minulý rok narodilo iba 330 000 nových ľudí. 650 000 imigrantov mierilo do Španielska, 340 000 do Talianska a Veľkej Británie, zatiaľ čo v Nemecku a Francúzsku ich pribudlo po 100 000. Počet imigrantov je však stále o 150 000 nižší, než v roku 2004, a populácia EÚ na začiatku roka dosahuje 461 miliónov ľudí.