EÚ chce zverejniť zoznam zneužívateľov eurofondov

zdroj: flickr, autor: Blackmuse

Správu, ktorej návrh vytvoril grécky europoslanec Michail Tremopoulos, tento utorok (15. júna) na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválila veľká väčšina členov Parlamentu. Dokument sa pravdepodobne stane predmetom diskusií aj v rámci Komisie, ktorá v súčasnosti uvažuje o reforme regionálnej politiky v nasledujúcom programovom období rokov 2014 až 2020.

V súčasnosti existuje príliš veľa interpretácií Európskej iniciatívy v oblasti transparentnosti (ETI) medzi jednotlivými členskými štátmi a regionálnymi úradmi, uvádza správa. Podľa dokumentu je príčinou najmä „relatívne voľný legislatívny rámec“ týkajúci sa zverejňovania údajov o príjemcov eurofondov.

Tremopoulos zároveň poznamenal, že Komisia už spravila viacero pozitívnych krokov, ktoré majú zabezpečiť väčšiu transparentnosť celého procesu a zosúladiť celú sieť mechanizmov regionálnej politiky s ETI. Grécky europoslanec ako príklad vyzdvihol interaktívne mapy uverejnené na stránke generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku, ktoré uvádzajú internetové linky k zoznamom príjemcov eurofondov v každom regióne EÚ. Poznamenal však, že členské štáty EÚ a regióny by mali tieto mapy viac propagovať a aj napriek ich existencii je „pre tých, ktorí sa o tieto informácie zaujímajú extrémne náročné zistiť ako sa využívajú verejné prostriedky“.

Viac do hĺbky

Prvým krokom na vyriešenie tohto problému je ísť do ešte väčších detailov pri zverejňovaní prijímateľov fondov a typov projektov, ktoré prostriedky získali, uvádza správa. Zároveň je treba zlepšiť ich obsah a odkomunikovanie, povedal Tremopoulos. Dôležité je v tomto ohľade najmä uvádzanie detailov o mieste projektu, popis zainteresovaných partnerov a sumár aktivít.

V mnohých prípadoch sa stáva, že zodpovedné úrady v regióne aj majú záujem na zvyšovaní transparentnosti, ale im chýba dostatočný počet zamestnancov, či vedomostí, aby tak urobili, uvádza správa. Výsledkom je, že ak Komisia požaduje, aby zodpovedné úrady poskytli dodatočné informácie, Brusel musí regiónom poskytnúť technickú podporu- napríklad pomocou workshopov za účasti predstaviteľom Komisie a zamestnancov miestnych/ regionálnych úradov zodpovedných za manažovanie štrukturálnych fondov, či pomocou vydávania konkrétnych príručiek.

Zoznam hanby

Jednou z najzaujímavejších inovácií, ktoré dokument ponúka, že zverejnenie zoznamu prípadov zneužitia eurofondov v rámci EÚ, najmä však v nových členských krajinách ako sú Bulharsko, či Rumunsko. Zoznam hanby, najmä „ak je do prípadu zapojený aj vládny hráč“ zaistí „vysoké štandardy kredibility a zodpovednosti, najmä tvárou v tvár európskej verejnosti,“ uvádza Tremopoulos. Podľa správy „umožní zverejnenie fondov EÚ fondov účasť verejnosti na zmysluplnej debate o tom, ako sa míňajú verejné prostriedky, čo je nevyhnutné pre fungujúce demokracie“.