EÚ vraj nepotrebuje harmonizovanú rodinnú politiku

dôchodky

 

Pozadie

Európska únia musí čeliť viacerým demografickým výzvam:

  • klesajúca miera pôrodnosti
  • rastúca priemerná dĺžka života (a teda starnúca populácia)
  • rastúci množstvo rozvodov, spochybňovanie konceptu „tradičnej“ nukleárnej rodiny

Všetky tieto trendy vyvíjajú veľký tlak na európske sociálne modely, keďže množstvo pracovnej sily klesá a dôchodkové systémy sú ohrozené. Politici sa pokúšajú reagovať otváraním verejných diskusií a prijímaním konkrétnych opatrení v oblasti sociálnych reforiem, migrácie (pre prilákanie pracovnej sily zo zahraničia), reformovaním dôchodkových systémov, či prispôsobovaním politík podpory rodiny novej realite.

Otázky

Správa financovaná prostredníctvom 6. rámcového programu EÚ naznačuje, že hlavným dôvodom klesajúcej pôrodnosti v Európe sú obavy z budúcnosti a rastúce náklady na výchovu detí. Väčšina rodín by chcela mať dve deti, no priemerný počet bol v 2003 1,2 až 1,4 na rodinu.

Komisia predstavila výsledky správy Štúdia akceptovateľnosti populačnej politiky (Population Policy Acceptance Study – PPAS) 17. februára. V tlačovom vyhlásení poukazuje na rozdiely v postojoch prevládajúcich v jednotlivých skúmaných krajinách a uzatvára, že jednotný prístup k rodinnej politike z toho dôvodu „nebude fungovať“.

Štúdia sa pozerá aj na otázky ako sú úlohy pohlaví, nazeranie na ženy v práci, a miesto starších ľudí v spoločnosti. Podľa výsledkov sú vo všeobecnosti považovaní starší ľudia za hodnotu pre spoločnosť, a mladšie generácie vyjadrovali ochotu pomáhať im.

Ďalšie kroky

  • Komisia by mala predstaviť svoje Oznámenie o demografickom vývoji v marci 2006.