EÚ zintenzívňuje snahy o dôchodkovú reformu

Zdroj: Flickr

Predseda Komisie José Manuel Barroso na piatok (11. júna) zvolal prvé stretnutie ôsmich komisárov, na ktorom sa zamerajú na európske dôchodky. Úlohou špeciálnej skupiny je zamerať sa na adekvátnosť a udržateľnosť penzií na úrovní EÚ. Podľa znenia mandátu, do ktorého mal EurActiv možnosť nahliadnuť, by komisári „mali preskúmať, ako by sa penzijné fondy mohli oveľa efektívnejšie využívať ako dôležitý zdroj pre dlhodobé investovanie do budúceho rastu“.

Skupinu bude tvoriť komisár pre hospodárske záležitosti Olli Rehn, komisár pre vnútorný trh Michel Barnier, komisárka pre základné práva Viviane Redingová a komisár pre priemysel Antonio Tajani. Viesť ju bude komisár pre sociálne záležitosti László Andor. Stretnutia by sa mala zúčastniť aj komisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliouová, komisár pre zdravotníctvo John Dalli a komisár pre rozpočet Janusz Lewandowski.

Zelená kniha o penziách

Komisári sa v prvom rade budú musieť dohodnúť na obsahu zelenej knihy o dôchodkovej reforme, ktorá by mala rozpútať verejné diskusie o nevyhnutných zásahoch. Dokument by mali zverejniť do konca júna, no je veľmi pravdepodobné, že na znení sa zhodnú už tento týždeň.

Podľa návrhu, ktorý získal EurActiv, Komisia jasne zdôraznila potrebu zvýšiť dôchodkový vek v celej EÚ. Brusel poukazuje najmä na to, že ľudia v súčasnosti žijú dlhšie a často začínajú dôchodok poberať skôr ako dovŕšia 65 rokov. Z dlhodobého hľadiska je to však nezvládnuteľné najmä vzhľadom na vývojové trendy v demografii.

Exekutíva varuje, že „pokiaľ ľudia […] nebudú pracovať dlhšie, penzie nebudú adekvátne alebo dôjde k neudržateľnému rastu výdavkov na dôchodky“. Brusel znepokojuje najmä výška dôchodkov, pretože často sa stáva, že v čase, keď pracujúci dosiahne dôchodkový vek, sú oveľa nižšie ako očakáva. Komisia preto podporuje prístup k „doplnkovým dôchodkovým schémam“.

Európski ministri a dôchodky

Rada Európskej únie si tiež veľmi dobre uvedomuje vážnosť problematiky. Pokiaľ ide o adekvátnosť, európski ministri pre sociálne záležitosti sa v pondelok (7. júna) dohodli, že budú konať v oblasti minimálnych dôchodkov pre starších, ktoré by mali zabrániť tomu, aby po odchode do penzie, skĺzli pod hranicu chudoby.

Okrem toho, v spoločnej správe, ktorú včera (8. júna) v Luxemburgu prijal Výbor pre sociálnu ochranu a Výbor pre hospodársku politiku, 27 členských štátov zdôraznilo svoj doterajší pokrok v dôchodkovej reforme. Kľúčovým posolstvom dokumentu, ktorý prezentovali aj ministrom financií aj ministrom pre sociálne záležitosti, je, že členské štáty musia konať teraz, aby zaistili udržateľnosť verejných financií, a súčasne adekvátnu výšku dôchodkov pre budúce generácie starších Európanov.

Podľa správy, síce viaceré krajiny urobili veľký pokrok, výzvy sú aj tak stále významné a v niektorých štátoch bude treba vykonať ďalšie závažné kroky. Okrem toho upozornila, že pokračujúce reformy v mnohých oblastiach nezašli dostatočne ďaleko a predstavujú riziko aj v oblasti adekvátnosti, aj pokiaľ ide o udržateľnosť.

Ďalšie úlohy skupiny komisárov

Keď sa komisári dohodnú na zelenej knihe, mali by sa podľa mandátu, ktorý trvá do leta 2012, zamerať na vyvinutie možných budúcich scenárov pre rôzne penzijné systémy – vrátane ich vnútornej organizácie, kombinovania priebežne financovaných dôchodkových systémov (PAYGO), financovaných schém a súkromného dôchodkového pripoistenia.