EÚ zníži pomoc francúzskym predmestiam

 

Krátka správa

Predseda Komisie José Manuel Barroso 24. januára oznámi poslancom francúzskeho parlamentu, že prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, určené pre problémové francúzske predmestia, neprekročia sumu 100 miliónov eur.

Barroso 13. novembra 2005 počas vystúpenia vo francúzskej televízii vyhlásil, že na riešenie problémov s nezamestnanosťou na francúzskych predmestiach („banlieues“), kde na jeseň vypukla najväčšia vlna občianskej neposlušnosti za posledných 40 rokov, bude možné prerozdeliť 50 miliónov eur. Dodal, že sumu by bolo možné navýšiť až na miliardu eur, ak budú vypracované úspešné projekty (EurActiv.sk, 15. november 2005).

No francúzski a európski audítori na základe dôkladného preskúmania účtov EÚ usúdili, že suma, určená pre urbánne oblasti (program „URBAN“) vo Francúzsku na súčasné rozpočtové obdobie (2002-2006) bola už vyčerpaná. Podľa denníka Le Monde je zostávajúca suma 30-35 miliónov eur z regionálnych fondov EÚ a približne 65 miliónov eur v Európskom sociálnom fonde.

Komisia vyhlásila, že je ochotná k väčšej flexibilite použitia týchto zostávajúcich prostriedkov Francúzskom, hoci nie je jasné, či bude podobnú flexibilitu tolerovať aj v nasledujúcom rozpočtovom období. Dohoda o rozpočte EÚ na roky 2007-2013 bola ťažko vybojovaná v decembri 2005 (EurActiv.sk, 19. december 2005). Podľa tejto dohody je na iniciatívy rastu a zamestnanosti, vrátane regionálnej politiky, určených 308 miliárd eur.