Eurofound: Koniec prepúšťania nedohľadne

Aj keď nezamestnanosť rastie od začiatku finančnej krízy, ďalšie tisíce pracovných miest zaniknú, pokiaľ vlády nebúdu prijímať aktívne opatrenia na podporu pracovného trhu, tvrdí Eurofound. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok so sídlom v Dubline vo svojej správe o priemyselnej reštrukturalizácii na základe skúsenosti s predchádzajúcimi recesiami predpokladá, že pracovný trh bude upadať aj v priebehu budúceho roka.

Mnoho dočasných opatrení na podporu zamestnanosti postupne zrušia, keďže popredné ekonomiky začínajú opäť rásť. Kríza na pracovnom trhu však bude ešte len vrcholiť, varuje Eurofound. Nezamestnanosť zasiahla najmä mladých mužov, ktorí dominujú vo výrobnom sektore, ktorý najviac zasiahol hospodársky pokles.

Podopieranie tradičného priemyslu

Skrátenie pracovnej doby a obmedzenie prevádzky boli najčastejšími opatreniami, ktorými veľké firmy odpovedali na krízu. Platy v niektorých sektoroch poklesli o 10 až 20 % a starší zamestnanci častejšie odchádzajú na skorý dôchodok.

Podpora tradičného priemyslu však nie je udržateľným riešením a Eurofound upozorňuje, že Európu nepripraví na budúcnosť. Podmienkou zachraňovania veľkých firiem by mala byť reštrukturalizácia, na druhej strane sprevádzaná stimulmi inovatívnych malých a stredných podnikov.

Nadácia spochybňuje efektivitu opatrenia v podobe finančnej podpory za príjímanie nových zamestnancov. Experti tvrdia, že sa ľahko zneužíva firmami, ktoré by aj tak robili nábor.

Okrem toho vyzvala členské štáty, aby viac propagovali Európsky globalizačný fond (EGF). Správu uzavrela odporúčaním, aby sa jeho využitie rozšírilo z jedného na dva roky a zjednodušilo sa podávanie žiadostí o podporu.