Eurokomisári: Integrácia Rómov začína na individuálnej úrovni

EurActiv.com

Rómovia sú najväčšia európska menšina v EÚ, kde ich žije okolo 6 miliónov, no stále čelia diskriminácii a marginalizácii. Uviedli to dnes predstavitelia Európskej komisie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý tento rok pripadá na zajtra, 8. apríla.

EÚ je odhodlaná bojovať proti neznášanlivosti voči Rómom

„Základnými kameňmi Európskej únie sú rovnaké zaobchádzanie a základné práva. Rómovia majú za sebou dlhú históriu, počas ktorej boli obeťami sociálneho vylúčenia a predsudkov. Táto najväčšia európska menšina ešte stále čelí diskriminácii a marginalizácii,” uviedli v spoločnom vyhlásení prvý podpredseda EK Frans Timmermans, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a eurokomisárka pre regionálny rozvoj Corina Cretu.

Podľa ich vyjadrenia exekutíva EÚ je odhodlaná aj naďalej bojovať proti neznášanlivosti voči Rómom a presadzovať ich plnú integráciu vo všetkých komunitách a krajinách EÚ.

Komisia pripomenula, že už od roku 2011 úzko spolupracuje s členskými štátmi EÚ v boji proti diskriminácii a pri presadzovaní sociálneho a hospodárskeho začleňovania Rómov – investíciami do sociálnej integrácie, ľudského kapitálu a projektov obnovy miest v rámci politiky súdržnosti.

„Vyzývame členské štáty, aby urýchlili svoje úsilie na podporu Rómov: každá krajina EÚ by mala dodržiavať a presadzovať antidiskriminačné právne predpisy; všetky rómske deti by mali mať prístup k nesegregovanému vzdelávaniu; vnútroštátne orgány by mali zabrániť násilným vysťahovaniam a podporovať prístup k bývaniu,” uvádza sa vo vyhlásení štvorice komisárov.

Podľa ich vyjadrenia by členské štáty mali preukázať politické odhodlanie a predstaviť dlhodobé vízie na riešenie diskriminácie a neznášanlivosti voči Rómom.

Komisia bude hodnotiť vnútroštátne stratégie integrácie Rómov

Ministri pre sociálne vecí krajín EÚ v decembri 2016, teda ešte v čase slovenského predsedníctva v Rade EÚ rozhodli, že EK začne hodnotiť rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Pri tomto hodnotení posúdi vplyv dosiaľ zavedených európskych a vnútroštátnych nástrojov a ponúkne podnety na zlepšenie stratégie a zvýšenie jej účinnosti, pokiaľ ide o podporu začleňovania Rómov do spoločnosti.

„Integrácia a prijatie začínajú na individuálnej úrovni, a tak všetkých občanov EÚ vyzývame, aby uznali a akceptovali rovnosť Rómov a uvedomili si jedinečnú úlohu, ktorú zohráva rómska história a kultúra,” uvádza sa v závere výzvy predstaviteľov eurokomisie.