Eurokomisári: Zapojte Rómov do čerpania eurofondov

zdroj wikimedia commons

Štyria členovia Európskej komisie vydali pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý sa pripomína od štvrtého svetového rómskeho kongresu vo Varšave v roku 1990, spoločné stanovisko.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za spravodlivosť Viviane Redingová, komisár pre zamestnanosť sociálne veci a inklúziu László Andor a komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn a eurokomisárka pre kultúru viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou členským štátom vyčítajú, že v rómskej problematike nenapredujú.

Komisia plánuje ešte pred letom prijať správu o tom, ako štáty implementujú národné stratégie pre inklúziu Rómov.

„Rozhodujúce budú aj rokovania o európskych fondoch na roky 2014 a 2020. Je kľúčové zabezpečiť, aby národné kontaktné body, rómske mimovládne organizácie a experti boli zaangažovaní do plánovania v čo najskoršom štádiu“ , uviedli eurokomisári a eurokomisárky.

Na pomoc národným rozpočtom pri inklúzii rómskych spoločenstiev sa mobilizovali  Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky fond poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Tieto tri fondy spolu ročne hospodária s 50 miliardami eur. Podľa eurokomisárov z nich ale rómske komunity nebenefitujú dostatočne. Rómovia majú byť viac zapojení do plánovania čerpania týchto prostriedkov.

Rómovia tvoria najpočetnejšiu etnickú menšinu v Európe. Ich populáciu Rada Európy odhaduje medzi 10 až 12 miliónmi.

Eurokomisári argumentujú aj údajmi Svetovej Banky ktoré hovoria, že plná integrácia rómskych komunít by priniesla dotknutým európskym ekonomikám 500 miliónov eur prostredníctvom zvýšenej produktivity práce, zníženia objemu vyplácaných dávok  a zvýšenia výberu daní.

„Na integráciu Rómov nemožno nahliadať len ako na náklad. Je to sociálna investícia a bude kľúčová pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“, tvrdia eurokomisári v uznesení.

Francúzsko spolu s niekoľkými ďalšími krajinami kritizovala Európska komisia za zaobchádzanie s Rómami a ich vyhosťovanie. Niektoré nemecké mestá žiadali prostriedky z európskych fondov na zvládanie rómskych migrantov.