Európa ide za ženami nórskou cestou

zdroj: flickr,

"Európa si nemôže dovoliť nechať talent nevyužitý," hovorí grécka europoslankyňa a autorka textu Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  z frakcie euroľudovcov. Fakt, že ženy predstavujú 10 % členov predstavenstiev najväčších spoločností a 3 % výkonných riaditeľov je podľa nej znepokojivý a ak by sa podiel žien v rozhodovacích funkciách mal zvyšovať súčasným tempom trvalo by dosiahnutie  vyššie spomenutých čísiel 50 rokov.

Uznesenie prešlo pomerom hlasov 534 za, 109 proti a 29 poslancov sa zdržalo.

Ak sa zvýšenie podielu žien vo vrcholovom biznise nepodarí docieliť dobrovoľnými opatreniami podľa europoslancov by Európska komisia nemala váhať ani s návrhmi legislatívnych opatrení. Takouto cestou išlo v minulosti Nórsko, keď pre podniky s majoritnou majetkovou účasťou štátu stanovilo podmienku 40 % zastúpenia žien v manažmente.

Ako na konferencii o zodpovednom podnikaní v Bratislave povedala nórska veľvyslankyňa na Slovensku Trine Skymoen, napriek počiatočnému odporu firiem, ktoré tvrdili, že kvalifikované ženy nenájdu, sa stal presný opak.  

Podobne aj Francúzsko, Holandsko a Španielsko už zaviedli prah pre zastúpenie žien v riadiacich zložkách. Poslanci EP vyzývajú Komisiu, aby sa nevenovala len zastúpeniu žien v najväčších podnikoch ale pozrela sa na situáciu aj v podnikoch stredných a malých, pre ktoré má vypracovať sprievodcu. Ráta sa aj s možnosťou podporných schém, ktoré by napomohli k rozvoju individuálnych schopností  a tiež uľahčili ženám skĺbenie pracovného a rodinného života.

Uznesenie zdôrazňuje, že prijímanie pracovníkov do riadiacich pozícií musí vychádzať z požadovaných schopností a zručností, kvalifikácií a skúseností kandidáta. Poslanci tiež poukazujú na štúdie Európskej komisie a súkromného sektora, podľa ktorých spoločnosti s vyšším zastúpením žien majú tendenciu dosahovať lepšie hospodárske výsledky.

„Ekonomika a biznis by si mali uvedomiť, že exkluzívne privilégiá mužov sú dlhodobo neudržateľné. Avšak všetci, čo si myslia, že na základe kvót alebo pozitívnej diskriminácie sa do dozorných rád alebo iných rozhodovacích orgánov dostane hocikto len preto, že je žena, buď tomu nechce rozumieť alebo sa mýli“, hovorí slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK, EĽS). Kvóty alebo pozitívna diskriminácia možno použiť len v tých prípadoch – ako o tom hovorí článok 7 – ak majú tieto ženy schopnosti na tento post, vysvetľuje poslankyňa.

„Diskriminácia nie je choroba, ktorá nakoniec sama odoznie, je to sociálny problém, ktorý je tu napriek krokom, ktoré sa urobili“. Prizvukuje, že kvóty by vždy boli len dočasným opatrením spolu s inými prostriedkami na boj proti diskriminácii.

S kvótami nesúhlasí jej kolegyňa z frakcie euroľudovcov Anna Záborská (KDH, EĽS): „Vždy budem bojovať proti diskriminácii žien na akejkoľvek pozícii, preto som podporila správu p. Kratsa, ale jediné, čo dosiahneme kvótami bude vytvorenie ženských miest v manažmente. Úlohou firmy je vytvoriť zisk, z ktorého platí dane a zamestnáva ľudí. Pýtam sa, naozaj si niekto myslí, že ziskovosť závisí od pohlavia manažmentu? Zažila som, keď sa kvótami chcela emancipovať robotnícka trieda. Som presvedčená, že kvóty sú pozitívna diskriminácie žien a ženy si nezaslúžia žiadnu diskrimináciu. Možno proces zmeny myslenia v spoločnosti bude trvať dlhšie ale bude prirodzený.“