Európania chcú pracovať dlhšie. Za vyšší plat

 

Krátka správa

Okolo 70% pracovníkov piatich členských krajín EÚ (Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Nemecko) vyjadrilo ochotu pracovať dlhšie, ak by boli za prácu adekvátne zaplatení. Výskumníkov ani neprekvapilo, že práve Francúzi, ktorí majú zákonom stanovený 35-hodinový pracovný týždeň, sa za predĺženie vyslovili najviac (75%).

Keď dostali opýtaní otázku spojenú s povinne stanoveným vekom odchodu do dôchodku, odpovede sa líšili. V Británii by zákonnej úprave povedalo svoje áno 22% pracovníkov, zatiaľ čo až 65% z nich odmieta myšlienku, aby vláda rozhodovala o tom, kedy má človek odísť na dôchodok. Ani Francúzi a Nemci nechcú, aby vláda rozhodovala za nich a určovala vek na odchod do dôchodku, ale rozdiely sú tu menšie ako v Británii (42% Francúzov za a 51% proti, v Nemecku je za 34% a proti 54%). Opačné názory vládnu v Taliansku (47% áno a 45% nie) a v Španielsku (72% áno a 23% nie). Tam si ľudia želajú, aby vláda stanovila vek povinného odchodu do dôchodku.

Výskum priniesol aj ďalšie výsledky:

  • Vo všetkých piatich krajinách by pracovníci chceli pracovať dlhšie ako je oficiálny vek odchodu do dôchodku.
  • Pre väčšinu Európanov je Európa v porovnaní s USA „lepším miestom na prácu“.
  • Vo všetkých krajinách, s výnimkou Talianska, si pracovníci každoročne vyčerpajú všetku dovolenku.
  • Najväčšou hrozbou pre globálnu stabilitu sú podľa Britov, Francúzov a Španielov USA. Taliani takto vnímajú Irán a Nemci sú v tejto otázke rozdelení (24% vidí hrozbu v USA a 24% v Iráne).

Na výskume participovalo takmer 10 000 dospelých osôb z piatich spomínaných krajín. Výskum bol uskutočňovaný v období 2.-14. augusta 2006.