Európania sú usilovnejší ako chýr, ktorý o nich ide

trh práce, sociálna, zamestnanosť,

 

Pozadie:

Ekonómovia a politici sa prú o to, že aké následky budú mať prísne predpisy EÚ ohľadne pracovného času pre konkurencieschopnosť európskych ekonomík. Podľa nových poznatkov môže to mať nižší vplyv ako sa doposiaľ predpokladalo – pretože mnohé predpisy sa skrátka nerešpektujú.

Otázky:

 • EIRO na objednávku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a a pracovných podmienok realizoval v roku 2005 výskum v 25 členských krajinách, v pristupujúcich krajinách ako Rumunsko a Bulharsko a  v Nórsku
   

 • Porovnávali sa kolektívne zmluvy, určené a zákonne nariadené pracovné časy a skutočne vykonané pracovné časy

Zdroj Graph: EurActiv.com

Výsledky štúdie pre týždenný pracovný čas:

 • Vo všetkých EÚ krajinách pracujú zamestnanci viacej, ako bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve medzi odbormi a zamestnávateľmi. Na prvých miestach sa nachádzajú Nemecko a Holandsko a, kde sa pracuje priemerne o 4,6 hodiny viacej, ako je dohodnuté.

 • V 9 krajinách (z toho v 4 starých a 5 nových členských krajinách) pracuje väčšina zamestnancov dokonca viacej, ako je zákonom predpísané. V Slovinsku presahujú zákonnom stanovenú normu o 3,3 a v Lotyšsku dokonca o 3,7 hod.

 • Zamestnanci nových členských krajín pracujú priemerne 41, 9 hodín týždenne, v porovnaní so starými krajinami je to len 40, 8 hodín.

 • Zákony 14 členských krajín povoľujú v súvislosti s európskou pracovnou normou najviac 48 hodín práce týždenne. Pozitívny vplyv na skutočný pracovný čas týmto nie je zreteľný. Zamestnanci pracujú v týchto krajinách v priemere 41, 3 hodín týždenne. V krajinách kde uzákoná horná hranica pre týždenný pracovný čas na 38 alebo 40 hodín, pracuje sa 41,55 hodín, teda len o 15 minút menej 

Nadčasy v jednotlivých EÚ krajinách:

 • Zamestnanci vo Fínsku pracovali v 2005 priemerne o 7,8 hodiny týždenne dlhšie oproti pracovným zmluvám.

 • V Maďarsku dosahovali nadčasy až 10,1 hodinyV prevej polovici 2005 pracovali Malťania dokonca o 13 hodín viacej, ako bolo určené.V Nemecku sa vďaka zamestnancom za rok nazbieralo 1,439 miliárd nadčasov

 • V Španielsku dosahovali nadčasy priemerne ešte v roku 2004 5,9 hod. týždenne

Platená dovolenka:

 • V priemere je podľa dojednaní v kolektívnych zmluvách sa počet dní dovolenky pohybuje od 20 dní napríklad pri Slovinsku, Cypre a Slovensku po 33 dní vo Švédsku

 • V piatich nových členských krajinách, ako aj v Belgicku, Írsku a Španielsku nie je výška dovolenky súčasťou kolektívnej zmluvy

 • V starých členských krajinách a v Nórsku asú k dispozícii pracujúcim v priemere 26,8 zaplatených dní dovolenky. V porovnaní s rokom 2000, kedy to bolo 25,6, tento údaj neustále narastá

 

 

Source: EIRO  /  Graph: EurActiv.com

Najnovší vývoj a čo bude nasledovať:

 • Súdny dvoj Európskych spoločenstiev 7. september 2006 odsúdil Veľkú Britániu za nedostatočné presadzovanie európskej pracovnej časovej línie. Podľa názoru súdneho dvora sú britské predpisy neurčujú presne zamestnávateľom minimálny predpis pre deň pracovného pokoja, ktorý musí trvať minimálne 11 hodín, ako aj jednodenné prerušenie práce počas týždňa

 • Koncom augusta 2006 sa zistilo, že Generálne riaditeľstvo pre dopravu toto chce na rozdiel od Komisie obísť tieto regulácie spoločne so starými členskými krajinami (Rakúsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko) zákonmi. Tieto krajiny totiž obmedzenia pracovného času pred opravný sektor vôbec neaplikovali do svojich národných legislatív.