Európanom hrozí, že budú pracovať viac a dlhšie

foto: starší ľudia oddychujúci v parku

Zelená kniha otvára viacero tém – napríklad predĺženie produktívneho veku, vnútorný trh s dôchodkami, mobilitu dôchodkov v rámci EÚ, medzery v predpisoch EÚ, budúci režim solventnosti dôchodkových fondov, riziko platobnej neschopnosti zamestnávateľa, informované rozhodovacie a riadiace procesy na úrovni EÚ.

Európsky komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti László Andor pri prezentovaní zelenej knihy vyhlásil, že to, čomu EÚ čelí sú chudobnejší penzisti, vyššie odvody na dôchodok a rastúci počet ľudí nútených pracovať viac a dlhšie. Už v júni upozornil na to, že európsky spôsob života sa bude musieť zmeniť, no Komisia nebude tlačiť na členské štáty, aby okamžite zvyšovali vek odchodu na dôchodok. Grécko, Španielsko, Francúzsko a Británia už oznámili, že tak chcú urobiť z vlastnej vôle, v rámci úsporných opatrení.  

Kríza odhalila akútnu potrebu nájsť celoeurópske riešenie pre dôchodky. Počas protestov voči záchranným pôžičkám Grécku, Nemcom vadilo, že oni, ktorí musia pracovať do 65 majú platiť Grékom, ktorí odchádzajú na dôchodok, keď majú 55.

EÚ však má len málo právomocí vplývať na penzijné systémy členských štátov, pretože ide o čisto národnú záležitosť. Niektoré vlády sa snažia situáciu vyriešiť kombinovaním štátom podporovaných metód priebežného financovania so súkromnými dôchodkovými schémami.

Komisia okrem toho tvrdí, že európske vlády by mali zvýšiť spoluprácu medzi dôchodkovými systémami, aby sa ľudia, ktorí počas produktívneho života pracovali vo viacerých členských štátoch, nezamotali v rôznych penziách.

Pochválené Portugalsko

Andor odmietol menovať a haniť členské štáty v najpálčivejšej situácii. Zároveň dodal, že nevidí dôvod prečo nevyzdvihnúť krajiny, ktoré s reformou začali pred krízou a dokázali vydržať aj počas nej. Osobitne pochválil Portugalsko.

Keďže ide o závažnú tému s vysokou politickou prioritou, zainteresované strany majú viac času na vypracovanie a odoslanie svojich názorov na otvorené témy. Konzultácia sa uzavrie 15. novembra 2010.