Europoslanci chcú otca nahnať k deťom. Podľa kritikov je to zbytočné

Ilustračný obrázok. [Pixabay/StockSnap]

Podľa nového návrhu sociálneho výboru Európskeho parlamentu by výška dávok pri otcovskej dovolenke mala predstavovať 80 percent hrubej mzdy.

Skĺbiť prácu a starosť o potomkov je večným bojom takmer v každej rodine. Matky mnohokrát obetujú kariéru alebo márne zháňajú čiastočný úväzok. Otcovia musia čerpať dovolenku alebo neplatené voľno, aby mohli po narodení dieťaťa zostať chvíľu doma.

Europoslanci v Bruseli preto teraz prerokúvajú možnosti, ako matkám po materskej alebo čerstvým rodičom uľahčiť prepojenie profesionálneho a súkromného života.

V európskej legislatíve chcú zakotviť napríklad právo na platenú dovolenku po narodení alebo adopcii dieťaťa aj pre druhého rodiča, najčastejšie otca, a to v dĺžke najmenej desiatich dní.

Zákony v Českej republike teraz umožňujú polovičné lehotu. Na Slovensku majú otcovia možnosť čerpať 28 týždňov „materskej“ iba vtedy, keď matka na materskej dovolenke nie je. V ostatných prípadoch má otec u nás podľa Zákonníka práve na platené voľno len na odvoz a dovoz matky z pôrodnice.

Ženy v priemere pracujú o 5 týždňov v roku viac ako muži

Starostlivosť o domácnosť a deti stále ostáva najmä na pleciach žien a prispieva k sociálnym nerovnostiam.

Podľa českej europoslankyňa Michaely Sojdrovej (KDU-ČSL) možno v tejto chvíli len ťažko odhadnúť, aký záujem o dlhšiu „dovolenku“ prejavia otcovia.  „Dôležité ale je, že otcovia by mali možnosť matke viac pomáhať a podieľať sa na starostlivosť o dieťa už krátko po narodení,“ tvrdí Šojdrová.

Maltský europoslanec David Casa, ktorý je spravodajcom parlamentného návrhu, tvrdí, že by nové opatrenia mohli „výrazne posilniť práva rodičov v EÚ a pomôcť vyváženejšie rozdeliť zodpovednosť za starostlivosť o deti medzi mužmi a ženami“.

Obaja rodičia by si navyše mohli do desiatich rokov veku dieťaťa vybrať štyri mesiace rodičovskej dovolenky. Na platenú dovolenku by mali mať právo aj zamestnanci, ktorí sa starajú o vážne chorých príbuzných.

Rodičia by tiež mali mať možnosť upraviť si pracovný čas a pracovať aspoň čiastočne z domu či na diaľku, ak to ich pozícia umožňuje.

Materská dovolenka: hrozba pre biznis?

Na pozadí prebiehajúceho boja o reguláciu materskej dovolenky v EÚ, je firemná kultúra najmä väčších spoločností i na Slovensku naklonená ústretovejšiemu prístupu k ženám na materskej.

Proti smernici, ktorou sa teraz zaoberá výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, ale zaznieva aj celý rad výhrad. Rokovania s jednotlivými členskými krajinami a Európskou komisiou by mali začať v septembri.

Otcovia by mali mať možnosť viac pomáhať

Europoslankyňa Šojdrová napríklad nesúhlasí s časťou smernice, ktorá stanovuje výšku sociálnych dávok pri rodičovskej a opatrovateľskej dovolenke. Podľa názoru poslancov by mala predstavovať aspoň 78 percent a v prípade otcovskej dovolenky dokonca 80 percent hrubej mzdy.

Europoslanci tým chcú motivovať lepšie zarábajúci mužov, ktorí sa spravidla zdráhajú na rodičovskú dovolenku nastúpiť, pretože by sa radikálne znížil ich príjem.

Údaje Eurostatu uvádzajú, že v roku 2017 malo v produktívnom veku zamestnanie 78 percent mužov, ale len 66,5 percenta žien.

Podľa Sojdrovej ale môže spomínaný bod matky znevýhodňovať až príliš.

„Matky majú podľa smernice o materskej dovolenke nárok na kompenzáciu minimálne vo výške zodpovedajúcej náhrade v prípade nemocenskej. Tá je však v mnohých štátoch nižšia ako 80 percent priemerného zárobku,“ upozorňuje. „Paradoxne by tak otcovia mohli mať v niektorých štátoch v prípade materskej dovolenky nárok na vyššiu kompenzáciu ako matky,“ vysvetľuje Šojdrová.

Ministri neschválili 20-týždňovú plne platenú materskú

Ministri práce a sociálnych vecí odmietli októbrový návrh Európskeho parlamentu na predĺženie materskej dovolenky zo súčasných 14 na 20 týždňov s nárokom na plnú mzdu.

Princíp dobrovoľnosti bude platiť aj naďalej

„Nie som veľkým priaznivcom toho, aby sme tieto otázky riešili na celoeurópskej úrovni,“ hovorí o novom poslaneckom stanovisku ďalšia česká europoslankyňa Dita Charanzová (ANO).

„Tým nehovorím, že by som mala s možnosťou vybrať si desaťdňovú „otcovskú“ problém. Myslím si však, že práve oblasti, ako je sociálna politika, by mali zostať v kompetencii jednotlivých štátov.“

Charanzová však na súčasnom návrhu oceňuje zachovanie princípu dobrovoľnosti, teda že EÚ nikomu neprikazuje, aby si otcovskú dovolenku vybral a že bude na rozhodnutí každej rodiny, či ju využije, alebo nie.

 

Článok vznikol v rámci projektu Európa v súvislostiach, ktorý spoločne realizujú EURACTIV.cz a vydavateľstvo Economia s podporou Európskeho parlamentu.