Európski chudobní majú obmedzený prístup k finančným službám

Pozadie:

V piatok sa sobotu (15. a 16. mája) sa uskutočnil 8. ročník európskeho stretnutia ľudí bojujúcich proti chudobe. Konferenciu, ktorú podporuje Európska komisia a členské štáty, každý rok organizuje Európska sieť proti chudobe (EAPN).

Bežnou praxou najmä v mnohých nových členských štátoch boli osobné a podnikateľské pôžičky v cudzích menách (eurách, švajčiarskych frankoch či dolároch). Po vypuknutí krízy, hodnota národných mien voči euru prudko oslabila. Výsledkom bol oveľa vyššie reálne náklady na splácanie úverov.

Menová otázka
 
Rýchle zlepšenie prístupu k financiám hneď na začiatku podujatia zdôraznila Eva Szarvaková z maďarskej pobočky EAPN, ktorá poznamenala, že hospodárska kríza občanom nových členských štátov spôsobila obrovskú neistotu a nestabilitu najmä pre úvery v cudzích menách.  

„Výsledkom je, že v boji proti chudobe nie je dôležitá len sociálna politika, ale musíme pamätať aj na finančnú stránku,“ povedal Jérôme Vignon, riaditeľ sekcie Európskej komisie pre sociálnu ochranu a integráciu.

Komisia sa podľa jeho slov touto otázkou zaoberá prostredníctvom európskeho plánu na obnovu, ktorého cieľom je konvergencia v makroekonomickej politike. Vignon tvrdí, že Európska banka pre rekonštrukciu a obnovu, Európska investičná banka a európska exekutíva zohrávajú dôležitú rolu pri zaistení koordinovaného prístupu v snahe o zastavenie ďalšej devalvácie národných mien.

Marián Hošek, námestník českého ministra pre sociálnu politiku a služby zdôraznil, že klesajúca hodnota domácich mien má vážne dôsledky. Spomenul pri tom prípad slobodného rodiča poberajúceho príspevok na dieťa zo zahraničia, ktorý sa väčšinou stratil v poplatkoch za výmenu z cudzej meny. Česká vláda ich však podľa Hošeka prepláca.

Úloha EÚ pri mikroúveroch

Medzi hlavné problémy nemajetných vrstiev, ktoré vygenerovala hospodárska kríza, sú hlavne finančné služby. Caroline Hardyová z britskej siete proti chudobe Cyrmu poukázala na úspech úverových únií v poskytovaní zdrojov pre „robotnícku triedu“. Podľa nej však vplyvom regulácií EÚ narazili na vážne prekážky. „Keby mali vládnu podporu, mohli by urobiť oveľa viac,“ zdôraznila.

Philippe Guichandu, riaditeľ Európskej mikrofinančnej siete hovoril o iniciatíve francúzskej vlády, ktorá sa snaží sprístupniť úvery aj pre chudobných ľudí a to spojením bánk a mimovládnych organizácií. Napriek tomu pre regulácie majú mimovládne organizácie len veľmi obmedzené možnosti na participácii na podobných programoch, tvrdí expert na mikropôžičky.

Guichandu však vidí budúcnosť optimistickejšie najmä vplyvom Komisie a jej programov na zmiernenie dôsledkov regulácií na poskytovanie mikroúverov – napríklad JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe).