Európsky súd pre ľudské práva bude opäť rozhodovať o náboženskej slobode

ilustračné foto, zdroj wikipedia commons

Prípady sú pre Európsky súd pre ľudské práva dôležitou skúškou, keďže v minulosti už prenechal členským štátom Rady Európy značnú slobodu rozhodovať o miere tolerancie náboženských symbolov a správania na pracovisku.

Žalobcovia sa na štrasburskom súde sťažujú na britskú legislatívu, ktorá podľa nich dostatočne nechráni ich náboženskú slobodu. Rozhodovanie súdu by mohlo trvať aj niekoľko mesiacov.

V roku 2006 poslala spoločnosť British Airways domov bez výplaty svoju zamestnankyňu Nadiu Eweidu za to, že mala okolo krku zavesený malý strieborný kríž. Podľa spoločnosti tým porušila firemný „dress code“.

„Ak pomyslíme, že 80 % nášho času strávime v práci, aká by bola hodnota práva, ktoré prestane existovať v momente, keď vstúpime na pracovisko?“ pýta sa jej advokát James Dingemans.

Dingemans na súde tvrdil, že jej klientka pracovala s ľuďmi, ktorí mohli nosiť podobné náboženské symboly, akými sú sikhsky turban, moslimská šatka na hlavu, či židovská čiapka.

Podobný incident zažila sestra Shirley Chaplin. Zamestnávatelia jej prikázali odložiť z krku jej kríž, pretože by ním mohla zraniť pacienta. Britské súdy oba prípady zamietli.  

Britské súdy takto zamietli aj ďalšie prípady, ktoré súviseli s náboženskými právami. Týkali sa pracovných úloh, ktoré boli podľa žalobcov v rozpore s ich náboženskými právami.

Gary McFarlane bol prepustený po tom, ako odmietol poskytovať sexuálne rady párom rovnakého pohlavia. Lilian Ladele zase odmietla vykonávať civilné obrady pre homosexuálne páry.

„Žalobcovia majú možnosť prejavovať svoje náboženské presvedčenie mimo profesionálnej sféry,“ vyhlásil James Eadie, ktorý na súde zastupuje britskú vládu.

Európsky súd pre ľudské práva dal štátom už v minulosti slobodu v rozhodovaní o tom, aké náboženské šaty, či symboly je možné nosiť na verejnosti.

V jednom prípade napríklad súd rozhodol o tom, že francúzska škola môže prikázať moslimským študentom kvôli ich bezpečnosti odložiť z hlavy šatky počas hodín telesnej výchovy. V inom prípade zase rozhodol, že talianska štátna škola neporušila právo na náboženskú slobodu tým, že vyvesila v triedach kresťanské kríže.

Voči rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva sa nie je možné odvolať. V prípade nedodržania verdiktu súdu, hrozí krajine vylúčenie z Rady Európy.