Experti: EÚ musí myslieť na sociálne dôsledky klimatickej politiky

Klimatické nástroje ako zelené dane alebo schéma obchodovania s emisiami CO2 (ETS) vedú k vysokému nárastu cien. Negatívne sociálne dôsledky boja proti zmene podnebia sa tak môžu dotknúť predovšetkým domácností s nízkym príjmom, varovala vo svojich odporúčaniam bruselským rozhodovateľom skupina expertov na klimatické zmeny a sociálnu spravodlivosť. Skupinu zostavila nadácia King Baudouin Foundation.

EÚ by mala začať vypracúvať hodnotiace štúdie o sociálnych dôsledkoch klimatických politík, tvrdia experti. Kľúčovým problémom súčasného nastavenia pravidiel je, že hodnotenie dôsledkov prichádza v legislatívnom procese neskoro, kedy sa už základné princípy jej fungovania nedajú zmeniť.

Ralf Jacob, predstaviteľ oddelenia Európskej komisie pre zamestnanosť, pripustil, že možnosť skúmať sociálne dôsledky klimatickej legislatívy je „limitovaná“. Všeobecne sa prijíma názor, že legislatíva by sa prijala tak či onak.

„Mali by sa učiť hľadať najefektívnejší politický variant,“ hovorí Jacob s poukázaním na tvorcov klimatických politík.

Energetická chudoba sa týka i EÚ

Experti tiež podporujú myšlienku spoločnej európskej definície tzv. energetickej chudoby. Mimovládne organizácie v tejto otázke v minulosti nabádali Európsku komisiu, aby konala. Energetická chudoba je problémom viacerých krajín EÚ, no nie všetky ju majú ako pojem zadefinovanú na národnej úrovni.

Medzi kľúčovými odporúčaniami sa nachádza i návrh na viac dotácií pre zvyšovanie energetickej efektívnosti domácností s nízkym príjmom, obchodné dotácie s cieľom viac sprístupniť nízko-uhlíkové produkty, či podpora pre vytváranie schém mikrogenerácií – komunít malých súkromných prevádzkovateľov obnoviteľných zdrojov energií. Inými slovami, skupina chce, aby i chudobnejšia časť populácie EÚ mala možnosť namontovať si napríklad solárne panely, využívať doma získanú energiu a jej nadbytok predávať do siete.

„Musíme podporiť ľudskú tvár klimatických zmien,“ komentoval odporúčania László Andor, eurokomisár zodpovedný za zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu. „Myslím si, že na klimatické politiky sa musí nazerať ako na dlhodobo moderné sociálne politiky,“ doplnil.

Komisár uzavrel, že zatiaľ čo EÚ obnovuje svoju stratégiu pre zelené pracovné miesta, je dôležité kombinovať ju so vzdelávaním a školeniami tak, aby sa i ľudia s nižšou kvalifikáciou mohli dostať do kariérneho rebríčka na trhu s novými pracovnými miestami.