„Family friendly jobs“ odpoveďou na nízku pôrodnosť

Európske krajiny by sa mali viac zamerať na vytváranie pracovných miest, ktoré budú „priateľské“ voči rodinnému životu. Jedným z nástrojov pre riešenie demografickej krízy má byť také nastavenie pracovného prostredia, aby nebolo v konflikte s rodičovstvom, vyzýva vo svojej novej správe Berlínsky inštitút pre populáciu a rozvoj.

„Ak majú rodičia príležitosť ľahšie kombinovať rodinný život s prácou, ak existujú vysoko kvalitné zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti a ak je celodenné vyučovanie v školách štandardom, miera plodnosti bude vysoká,“ cituje Financial Times Reinera Klingholza, riaditeľa Berlínskeho inštitútu pre populáciu a rozvoj. Na adresu tradičných prístupov Klingholz povedal: „Tam, kde sa Katolícka cirkev snažila zachovať hodnoty tradičnej rodiny, miera pôrodnosti skolabovala.“

Správa Berlínskeho inštitútu okrem iného tvrdí, že niektoré krajiny majú špecifické dôvody pre nízku mieru pôrodnosti. Napríklad v Taliansku identifikovala, že 70% mužov vo veku 25-29 rokov žije stále v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi, čo znižuje predpoklad pre vstup do vzťahu so ženou so zámerom založiť si rodinu. Pre porovnanie, v niekdajšom východnom Nemecku spôsobuje nízku mieru pôrodnosti zlá hospodárska situácia, neistota a vysoká miera emigrácie za prácou.

Spôsoby, akými krajiny riešia problematiku nízkej pôrodnosti, sú rôzne. Napríklad vláda SR rozhodla prispieť rodičom na prvé tri narodené deti jednorazovým príspevkom v objeme 25 tis. slovenských korún. Natália Blahová z Asociácie náhradných rodín na svojom blogu tvrdí, že spomenutý sociálny nástroj je neefektívny a míňa svoj cieľ. Podľa nej, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by malo v súvislosti s pôrodnosťou riešiť predovšetkým nasledovné otázky:

  • pracovné postavenie rodiča počas rodičovskej dovolenky, počas ktorej v dnešnej situácii „stráca takmer všetko,“
  • pokladanie rodičovských povinností v zamestnaní za diskriminačnú kategóriu,
  • absencia verejných inštitúcií, ktoré dokážu poskytnúť rodine psychologickú podporu v čase krízy, „o čom svedčí jediná rodinná poradňa na Slovensku,“
  • nedostatočne rozvinutá sanácia rodín.

Najnižšiu mieru pôrodnosti zaznamenal Eurostat v Moldavsku (1,20), na Slovensku (1,24), v Poľsku (1,27) a v Nemecku (1,32). Na druhej strane, najvyššiu hodnotu dosahujú chudobnejšie regióny, spomedzi nich najmä Kosovo (3,21). Ak sa berie do úvahy iba EÚ, najviac detí sa rodí v severnej časti Fínska (2,21) a v regióne Lancashire vo Veľkej Británii (2,09).

Odhaduje sa, že podľa súčasného demografického trendu bude v roku 2050 počet obyvateľov nad 65 rokov dvojnásobne prevyšovať populáciu mladistvých do 15 rokov, tvrdia sociológovia. V horizonte 25 rokov bude situácia taká, že každý rok sa počet ľudí v dôchodkovom veku v EÚ zvýši o 2 milióny (EurActiv 24/11/08).