Fíni: Zdravotná politika si protirečí s ďalšími politikami EÚ

fínsko

 

Krátka správa:

20. – 21. septembra 2006 sa bude konať v meste Kuopio (Fínsko) najdôležitejšie podujatie venované zdravotnej politiky počas Fínskeho predsedníctva. Pri tejto príležitosti fínske ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva zverejnilo dokument s názvom „Zdravie vo všetkých politikách – perspektívy a možnosti (Health in All Policies – Prospects and Potentials)„.

Publikácia vznikla ako súčasť projektu kofinancovaného EÚ „Európa pre zdravie a blahobyt“. Projekt mapoval pokrok v zlepšení propagácia zdravia v rámci iných oblastiach, ako je len samotné zdravotníctvo. Publikácia analyzuje množstvo príkladov, a aj preto „Zdravia vo všetkých politikách“ je názov výstižný. Pokrok bol dosiahnutý hlavne akcentovaním zdravia v oblastiach, ako je školstvo a výchova, životné prostredie, vodné zdroje a čistenie odpadových vôd, územné plánovanie, práca, bývanie, doprava, pôdohospodárstvo a výživa.

 Kniha popisuje sektorové skúsenosti s programov pre obyvateĺstvo, ako boli zdravé srdce alebo zdravie na pracovisku. Jedna jej časť je venovaná príležitostiam a výzvam pre vládnu politiku pre zdravie, ďalšia sa zameriava na dopad zdravotnej politiky. Fínska ministerka zdravotníctva, Liisa Hyssälä, v predslove knihy uvádza. „Ak sa využívajú rozumne všetky dostupné nástroje k zlepšeniu zdravia populácie vo všetkých oblastiach politiky efektívne a systémovo, bude to nový začiatok pre zdravie obyvateľstva“.

V závere publikácia uvádza, že zakomponovaním zdravia do ostatných politík, to bude „spoločný zisk“ alebo „úspešná stratégia“ pre celok. V niektorých prípadoch sú však hodnoty a ciele politických zámerov nezlučiteľné, „ak nie priamo konfliktné“. Príkladom je nezlučiteľnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ zameranej na ďalšiu produkciu destilátov a ich konzumáciu s  politikou zdravia Únie. V takom prípade je nutné hľadať také ciele a opatrenia, ako uvádza publikácia „ktoré by boli hľadaným kompromisom“.