Fínska dráma sa skončila. O čom je škandinávsky zázrak?

Krátka správa:

Fínska vláda ustúpila zdravotným sestrám po mesiaci ostrých štrajkov. V priebehu nasledujúcich štyroch rokov im navýši mzdy o 22 až 28%. Základná požiadavka sestier sa tak splnila. „Ukázalo sa, že keď pohár trpezlivosti pretečie, treba konať. Prázdne čakanie nič nevyrieši,“ vyhlásila spokojná šéfka odborov Marja Karina Koskinen pre Financial Times.

Dohoda vznikla v poslednej chvíli, aby odvrátila kolaps zdravotníckeho systému. 16 tisíc sestier sa chystalo podať výpoveď, ak im vláda nezvýši mzdy. Medzitým z krajiny evakuovali najohrozenejších pacientov do Švédska a Nemecka. Iróniou osudu v nemocnici skončil aj premiér Matti Vanhanen pre problémy s obličkami. Zdravotnícky personál mu síce zabezpečil bezchybnú starostlivosť, ale niektoré sestry ho údajne chceli zo žartu nechať „ležať v kúte bez povšimnutia,“ prezradila Marja Karina Koskinen.

Fínska vláda sa pred kolapsom zdravotníctva poistila. 17. novembra vstúpil do platnosti mimoriadny zákon, ktorý umožňuje povolať do služby ktoréhokoľvek občana so zdravotníckym vzdelaním. Išlo by predovšetkým o štrajkujúce sestry ale aj o zdravotníkov, ktorí už pracujú v iných profesiách. Štátne autority normu nebudú musieť využiť, ale v platnosti zostane až do konca marca 2008.

Fínske sestričky majú priemernú mesačnú mzdu 2500 eúr, tvrdí Peter Rehnstrom z fínskeho Fondu pracovného prostredia. Ich nespokojnosť pramenila najmä z pocitu nedocenenosti ich  náročnej práce a rozdielu v odmeňovaní v porovnaní s mužmi. Odborárska predáčka Koskinen vyhlásila, že vo Fínsku je jedna z najväčších rodových nerovností v EÚ.

Podľa štatistiky fínskeho ministerstva sociálnych vecí ženy v krajine zarábajú len 80% mužskej mzdy. Fínsko sa snaží tento rozdiel dlhodobo vyrovnávať a rodová rovnosť je zakotvená aj v ústave.

Fínska vláda našla dodatočné zdroje na navýšenie platov pre sestričky napriek tomu, že financovanie sociálneho systému je napäté (EurActiv 8/11/07) Fínske sociálne výdavky predstavujú 42 mld. eúr ročne (údaj z r. 2005). Väčšinu financujú zamestnávatelia (39%), nasleduje vláda a samospráva. Z tohto balíka najviac odčerpávajú náklady na dôchodky, nasledujú výdavky na chod zdravotníctva a starostlivosť o rodinu a deti (nárok na materskú škôlku majú všetky deti do 7 rokov).

Fínske sociálne výdavky patria medzi najvyššie v EÚ. Slovensko je na chvoste európskeho rebríčka (Eurostat) – nižšie čísla už majú len pobaltské republiky:

sociálne výdavky v % HDP v r. 2003
Švédsko 33,5
Francúzsko 30,9
Dánsko 30,9
EÚ priemer 28,0
Fínsko 26,9
Slovensko 18,4