Firmy musia odbremeniť pracovníkov

Takzvané muskuloskeletálne ochorenia, napríklad bolesti chrbtice, chrbta a svalov sú najčastejšou chorobou z povolania v Európe. Postihujú milióny pracujúcich ľudí a ekonomiku pripravujú o 1,6 % HDP.

„Musíme odľahčiť bremeno pracujúcich, ktorí trpia muskuloskeletálnymi ochoreniami, uviedol komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla.

Cieľom kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) nazvanej „Odľhačiť bremeno“ (Lighten the Load) je rozvinúť programy prevencie a pomocť ľudom, ktorí už týmito ochoreniami trpia prejsť potrebnou rehabilitáciou a znovu ich integrovať do pracovného prostredia. Kampaň je súčasťou stratégie EÚ pre zdravie a prácu na pracovisku pre roky 2007 až 2012.

Podľa správy o prevencii, ktorú vypracovala agentúra EU-OSHA by zavedenie častejších prestávok pri vykonávaní repetitívnej práce mohlo znížiť výskyt muskulosketálnych ochorení. Riaditeľ agentúry Jukka Takala dodáva, že by to bolo možné bez straty produktivity.

Ocenených „Európskou cenou osvedčených postupov 2007“ bolo osem spoločností z piatich krajín: Českej republiky, Nemecka, Cypru, Holandska, Slovinska a Veľkej Británie. Išlo napríklad o projekty, ktoré eliminovali muskuloskeletálne problémy pri práci s ťažkými drevenými paletami, vytvorili ergonomicky dizajnované šijace stanice alebo naprojektovali systém na prenášanie nákladu, ktorý zredukoval manuálnu záťaž pri práci v skleníku.