Francúzi stále čelia kritike za diskrimináciu Rómov

foto: vysťahovaná Rómka, zdroj: TASR

Výskumníčka Judith Sunderlandová z Human Rights Watch poukázala na to, že 12 mesiacov po minuloročnom medzinárodnom škandále, po prijatí novej legislatívy zameranej na prisťahovalcov, sú Rómovia vo Francúzsku stále zraniteľní. „V mnohých prípadoch sú neustále vysťahovávaní, čelia nespravodlivému vyhosťovaniu a diskriminácií:“

Vyvracia teda tvrdenie Európskej komisie, ktorá minulý mesiac uviedla, že väčšina členských krajín poslúchla jej pripomienky týkajúce sa voľného pohybu osôb z roku 2004. Bolo medzi nimi aj Francúzsko, ktoré minulý rok čelilo medzinárodnej kritike za svoj prístup k riešeniu rómskej otázky.

Paríž však teraz dostal pochvalu z to, že v júni prijal požadované legislatívne úpravy zaisťujúce súlad so smernicou (vrátane záruk chrániť občanov EÚ pred svojvoľným vyhosťovaním a diskriminujúcim zaobchádzaním).

„Chcem zabezpečiť, aby právo na voľný pohyb mohli účinne využívať všetci občania EÚ. Udalosti, ku ktorým vlani došlo, boli pre Európu výstražným znamením,“ vyhlásila komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová.

Protiprávne zaobchádzanie

Argumenty, že v praxi je všetko inak, predložila Európskej komisii práve Human Rights Watch. Vo svojej štúdii tvrdí, že tisíce rumunských a bulharských Rómov dostali od francúzskych úradov príkaz opustiť Francúzsko, pričom ide o procedúru, ktorá porušuje ich práva.

Mimovládna organizácia kritizuje aj prácu francúzskych súdov. Tie podľa nej nekonzistentným spôsobom pristupujú k podaným odvolaniam. Polícia zasa núti obyvateľov často ilegálne založených táborov, ktorí väčšinou francúzštinu neovládajú, aby podpísali rôzne dokumenty bez toho, aby im vysvetlili, o čo vlastne ide. „Nenechávajú im ani kópie," tvrdia autori štúdie.

Vlaňajšiu repatriáciu najmä rumunských a bulharských obyvateľov, teda občanov EÚ rómskeho pôvodu z Francúzska, ostro kritizovala Európska komisia na čele  eurokomisárkou Redingovou. Paríž čelil obvineniu, že diskriminuje na základe etnického pôvodu. Francúzsko následne exekutíve sľúbilo, že upraví svoje zákony tak, aby zodpovedali európskym normám o voľnom pohybe osôb.

V Európe žije 10 až 12 miliónov Rómov z toho 6 až 7 miliónov v krajinách EÚ. Tvoria takmer 10 % populácie v Bulharsku, 9 % na Slovensku, 8 % v Rumunsku a 7 % v Maďarsku. V Grécku, Španielsku a Českej republike predstavujú 1,5 – 2,5 % obyvateľov.

Hoci ich integrácia do majoritnej spoločnosti patrí do kompetencie členských štátov, Európska komisia má právo kroky jednotlivých krajín koordinovať. V apríli 2011 preto Komisia navrhla rámec pre vnútroštátne stratégie pre sociálnu integráciu Rómov, kde vlády zaviazala plniť ciele v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej politiky a bývania. Členské štáty musia svoje stratégie predložiť do konca roku 2011 (EurActiv, 06/04/2011).