Francúzsko dostalo za Rómov ultimátum

foto: vysťahovaná Rómka, zdroj: TASR

Brusel začal voči Francúzsku právne konanie za neimplementovanie smernice o voľnom pohybe osôb v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla s vyhosťovaním Rómov do Rumunska a Bulharska. „Právo každého občana EÚ na voľný pohyb v rámci EÚ je jedným zo základných princípov Únie,“ uviedla Komisia v stanovisku. Podľa exekutívy Francúzsko smernicu netransponovalo do národnej legislatívy.

Paríž musí odpovedať na detailné otázky týkajúce sa praktického výkonu jeho repatriačnej politiky počas leta a musí osobitne vysvetliť, že jej cieľom nebola špecifická etnická menšina, ale rovnakým spôsobom sa stavia ku všetkým občanom EÚ.

Exekutíva vo formálnom upozornení žiada o plnú transpozíciu smernice. Paríž musí detailný návrh implementácie predložiť do 15. októbra.

Zatiaľ len Francúzi

Očakávalo sa, že varovanie nedostane len Francúzsko, ale aj tucet ďalších krajín, vrátane Talianska, ktorého kroky voči Rómom už viackrát vyvolali roztržky na úrovni EÚ.  Nestalo sa tak, no Komisia sa témy nevzdáva aj vzhľadom na ostrú výmenu názorov medzi predsedom exekutívy Josém Manuelom Barrosom a francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym na summite pred dvomi týždňami.

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku uvádza, že  Francúzsko, tak ako ostatné členské štáty, predloží všetko potrebné, aby splnilo vyhodnotenie Komisie.

"Francúzsko je spokojné, že ho Európska komisia neobvinila z diskriminácie v súvislosti s vyhostením Rómov, a je pripravené poskytnúť Bruselu ďalšie informácie," uviedol hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí. Zdôraznil však, že "podstatnou otázkou je lepšia integrácia Rómov v členských štátoch, ktorých sú občanmi".

Stratégia pre Rómov

Komisia v apríli zverejní európsky rámec stratégie národnej integrácie Rómov. Preskúma využitie národných a európskych prostriedkov a navrhne efektívnejšie spôsoby využitia peňazí na boj proti sociálnemu vylúčeniu Rómov.

Členské štáty zároveň vyzvala, aby vytvorili vlastné schémy pre inklúziu Rómov v rámci svojich národných reformných programov zameraných na napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020 týkajúcich sa zamestnanosti, vzdelávania a obmedzenia chudoby.

Pozície:

Telmo Baltazar, člen kabinetu komisárky pre spravodlivosť a ľudské práva Viviane Redigovej uviedol, že úspešná integrácia Rómov si vyžaduje, aby sa politickí lídri vyhli rétorike, ktorá podporuje diskrimináciu.

Podľa jeho slov je Komisia strážcom zmlúv a nedosiahne nič, ak sa bude správať ako policajt. Zároveň dodal, že EÚ by sa mala pokúsiť zlepšiť existujúce mechanizmy pre ľudské práva a nie vytvárať nové len pre súčasné udalosti.

Thomas Hammarberg, komisár pre ľudské práva Rady Európy kritizoval francúzsku vládu za správanie voči Rómom a vyzval k novému európskemu prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám.

Podľa neho rétorika francúzske vlády viedla k starosvetským predsudkom voči Rómom. Ide najmä o vyhlásenia, že ich tábory sú semenišťom zločinu.  Pripustil však, že spravodlivou otázkou je aj to, či rómske komunity robia dosť na to, aby sa integrovali do spoločnosti, no kým bude existovať dennodenná diskriminácia Rómov, bude pre nich veľmi ťažké zmeniť svoje podmienky. Európski politici by mali byť sebakritickejší.