Francúzsko nestihne splniť ultimátum za Rómov

foto: vysťahovaná Rómka, zdroj: TASR

Dve dni pred oficiálnym termínom, ktorý stanovila Komisia, je jasné, že Paríž neurobil veľa krokov na to, aby splnil požiadavky. „Je nereálne, že do spomínaného termínu ohlásia relevantné opatrenia,“ uviedol zdroj blízky Komisii.

Francúzsko dostalo do 15. októbra čas na to, aby preložilo plán na implementáciu tých častí smernice o voľnom pohybe osôb, ktoré stále nie sú súčasťou francúzskej legislatívy. Tento problém odhalila situácia, ktorá vznikla okolo vyhosťovania Rómov z Francúzska späť do Bulharska a Rumunska. Viedlo to dokonca k ostrej výmene názorov medzi Bruselom a Parížom.

Komisárka pre spravodlivosť a základné práva Viviane Redingová francúzsku vládu písomne požiadala o transpozíciu článkov 27 a 28 smernice. Regulujú vyhosťovanie občanov EÚ z členskej krajiny, ktorá nie je ich rodnou a zároveň stanovuje občianske práva, ktoré ich majú chrániť pred repatriáciami. Článok 27 hovorí, že vyhostenie by malo byť v súlade s princípom proporcionality. Okrem toho by malo byť odvodené výlučne od správania osoby, ktorej sa to týka.

Komisia zároveň kritizuje, že Francúzsko zo smernice do národného práva netransponovalo aj procedurálne a materiálne zabezpečenie. Stanovuje viacero štádií procesu vyhostenia občana EÚ.

Odkedy francúzsky minister vnútra vyslal do obehu nariadenie na zrušenie rómskych táborov, ktoré bolo jasne zamerané na celú etnickú menšinu, Paríž čelí viacerým obvineniam, že vykonáva masové deportácie zamerané na Rómov.

Následne vyšiel dokument s cieľom umlčať kritiku, v ktorom sa Paríž snažil vyhnúť zacieleniu na Rómov. Avšak komisárka Redingová vo svojom liste uviedla, že nové nariadenie nemusí stačiť na to, aby zastavilo kroky porušujúce pravidlá EÚ.

Napriek tomu Komisia nakoniec opustila svoj pôvodný zámer, začať voči Parížu konanie za diskrimináciu Rómov. To by malo vážnejšie politické dôsledky

Črtá sa nový škandál

Medzitým v krajine vypukol ďalší škandál. Denník Le Monde odhalil žandársku mennú databázu zvanú MENS, čo v preklade znamená „neusadené etnické minority“. Jacquesa Mignauda, šéfa žandárov (žandári patria pod ministerstvo obrany) dnes ráno dokonca vypočúvali vo francúzskom parlamente.

Vyzerá to teda, že krajina sa len ťažko vyhne vyšetrovaniu. Brusel bude o nových konaniach voči členským štátom informovať 28. októbra.

Oveľa prísnejšie voči Parížu

Aby Komisia celú procedúru zvýraznila, plánuje sa zamerať len na Paríž. „Žiadna iná krajina nebude podliehať vyšetrovaniu ohľadom bránenia voľnému pohybu občanov EÚ,“ tvrdí zdroj z Komisie.

Exekutíva teda nechce konať aj voči ostatným krajinám. A to aj napriek tomu, že podľa odhadov, smernicu nesprávne alebo neúplne transponovala viac ako polovica členských štátov.