Globalizačný fond EÚ nestíha vyplácať pomoc

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) má takmer dve miliardy eur, ktorými môže pomáhať zamestnancom prepusteným v dôsledku globalizačných procesov, či krízy. Problémom však je neefektívne fungovanie.

Európska komisia tvrdí, že dostala 70 žiadostí o poskytnutie pomoci, v celkovej výške 374 miliónov eur, 23 žiadostí prišlo tento rok. Podľa denníka Financial Times však bola v skutočnosti vyplatená len tretina z týchto peňazí, zvyšok je zamrznutý v rozhodovacom procese, ktorý trvá priemerne takmer desať mesiacov. Žiadna z žiadostí, ktoré prišli tento rok, nebude údajne v najbližších mesiacoch vybavená.

Z vyplatených 140 miliónov eur sa muselo 26 miliónov vrátiť do Bruselu. Komisia hovorí o problematických projektoch, pričom v dvoch prípadoch museli byť po audite prostriedky vrátené. Podľa FT sa však národné úrady sťažujú na dlhý, komplikovaný byrokratický proces. Niekoľkomesačné meškanie platieb môže znamenať, že v momente, keď peniaze skutočne prídu, sa už žiadatelia na ne nekvalifikujú.

K fungovaniu fondu sa kriticky vyjadrujú aj europoslanci. V júli predložil europoslanec Miguel Portas (GUE/NGL, Portugalsko) iniciatívnu správu. Na jej základe vyzval Výbor pre rozpočet Komisiu, aby okrem iného skrátila čakaciu dobu na polovicu. O správe sa bude hlasovať na tomto plenárnom zasadnutí.

Komisia priznáva problémy, súčasne však tvrdí, že fungovanie EGF sa od minulého roku zlepšilo.

Medzi členskými krajinami sú veľké rozdiely vo využívaní pomoci EGF. Až 70% hodnoty z prijatých žiadostí spadá na päť krajín – Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Írsko a Nemecko. Na druhej strane, päť krajín s najmenším objemom žiadostí (Česká republika, Poľsko, Malta, Fínsko a Litva) predstavuje len 5% z celkovej sumy. Desať členov Únie zatiaľ o pomoc z fondu nepožiadalo.

Rovnako výrazné sú aj rozdiely vo výške pomoci na jedného pracovníka – prepustení zamestnanci Unilever v Českej republike dostali 511 eur na hlavu, zamestnanci rakúskej automobilky zas 22 031 eur na jedného. Výbor EP pre rozpočet Komisiu v lete vyzval, aby rozdiely vysvetlila.