Holanďania, Dáni a Švédi najštedrejší

 

Krátka správa

Index „Napomáhania rozvoju“, ktorý vypracoval washingtonský think-tank Centrum pre globálny rozvoj (CGD) prináša hodnotenie rozvojových politík 21 najbohatších krajín sveta v oblastiach ako humanitárna pomoc, obchod či investície.

Na spodku rebríčka sa z európskych krajín umiestnili Grécko, Taliansko a Francúzsko. Úplne posledné je Japonsko kvôli nízkym donorským príspevkom a vysokým bariéram pre dovoz a imigráciu z chudobnejších krajín.

Veľká Británia, ktorá v roku 2005 patrila k najväčším podporovateľom rozvojovej agendy, obsadila v tohtoročnom indexe 12. priečku. Je však najväčším investorom v chudobných krajinách a má najlepšiu environmentálnu politiku.

Predsedníčka CGD Nancy Birdsall vyhlásila, že krajiny sa v posledných rokoch „kontinuálne“ zlepšujú v boji proti chudobe, no stále nedodržiavajú prísľuby svojich najvyšších predstaviteľov.

Najostrejšiu kritiku zožal Washington, pretože hoci v absolútnych číslach dáva najviac, je to najmenej v pomere k veľkosti svojej ekonomiky. Časť pomoci USA je podľa správy podmienená nákupom amerických produktov.

USA a tri ďalšie neeurópske krajiny – Nový Zéland, Austrália a Kanada – sú na druhej strane najväčšími podporovateľmi obchodu s chudobnými krajinami, pretože ich dovozné bariéry pre import z rozvojových krajín sú nižšie, než bariéry niektorých členských krajín EÚ.