Iniciatíva Spoločenstva EQUAL s novým webovým dizajnom

Krátka správa

Pri príležitosti prechodu realizácie projektov IS EQUAL do Akcie III, ktorá je zameraná na mainstreaming, rozširovanie výsledkov a ich prenos do praxe prostredníctvom činnosti Národných tematických sietí (NTS), spustil Fond sociálneho rozvoja (národná podporná štruktúra IS EQUAL) od začiatku júna 2006 novú webovú stránku pre Iniciatívu Spoločenstva EQUAL www.equalslovakia.sk.

Tento portál bude poskytovať komplexnejšie a širšie informácie o IS EQUAL, hlavne o výsledkoch a záveroch, ktoré vyplynú z činnosti Národných tematických sietí. Ustanovujúce stretnutie Národných tematických sietí spojené s workshopmi za účasti zahraničných expertov hostí z Veľkej Británie, Írska a Portugalska sa v rámci programu IS EQUAL pripravuje na 20. – 21. júna 2006 v Sielnici, Hotel Kaskády, pri Sliači. V rámci tohto stretnutia sa pripravujú tieto Národné tematické siete:  A. Národná tematická sieť pre zamestnanosť, B. Národná tematická sieť pre sociálnu ekonomiku, C. Národná tematická sieť pre adaptabilitu, D. Národná tematická sieť pre rovnosť príležitostí, E. Národná tematická sieť pre boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Siete majú slúžiť ako mosty medzi expertmi z praxe (z rozvojových partnerstiev) a osobami zodpovednými za tvorbu politík. Sledujú cieľ ako sa podeliť o informácie a dobrú prax a pracovať spoločne na tom, aby výsledky činnosti rozvojových partnerstiev boli relevantné. Rovnako aby v čo najväčšej miere ovplyvňovali súčasný a budúci vývoj politík na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni.