Integrácia dôchodcov kľúčom k rastu?

Pozadie

V roku 1997 bolo 30% populácie staršej ako 50 rokov. Odhady hovoria, že v roku 2017 vzrastie tento podiel na 40%. V krajinách G7 sa tak podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo veku do 49 rokov zníži zo súčasných 51% na 44% v roku 2017.

Nová štúdia, ktorej objednávateľom je Americká asociácia dôchodcov (AARP), analyzuje, akým spôsobom pristupujú najvyspelejšie ekonomiky k dynamickému starnutiu ekonomicky aktívnej populácie. Štúdia skúma krajiny G7 – Kanadu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľkú Britániu a USA. Vo výsledkoch je zohľadnená aj spätná väzba zo strany vlád, zamestnávateľov a asi 8200 zamestnancov.

Otázky

Štúdia prichádza k niekoľkým záverom:

  • 41% percent zamestnancov vo veku nad 50 rokov sa chystá odísť do dôchodku v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Ďalších 18% svoj odchod zvažuje.
  • Ak spomenutá časť pracujúcich nad 50 rokov do dôchodku naozaj odíde, v priebehu 5-10 rokov dôjde k výraznému úbytku kvalifikovanej pracovnej sily vo všetkých krajinách G7.
  • Nedostatok pracovnej sily by bolo možné riešiť re-integráciou dôchodcov do pracovného procesu.
  • V dôsledku ekonomického a demografického vývoja majú najpozitívnejšie vyhliadky Kanada, Veľká Británia a USA. Trend vo Francúzsku a v Nemecku smeruje k dobiehaniu prvých troch krajín. Štúdia súčasne varuje: „Taliansko a Japonsko sa musia viac zamerať na tieto otázky, nakoľko čelia rapídnemu starnutiu populácie, predlžovaniu priemerného veku života a nízkej miere pôrodnosti.“
  • Na otázku, čo je najväčšou prekážkou pre vytváranie nových pracovných miest, až 60% opýtaných zamestnancov povedalo, že je to predovšetkým veková diskriminácia. Len 38% zamestnávateľov sa vyjadrilo, že vo svojej spoločnosti uvíta aj starších pracovníkov. Iba 30% pracovníkov si myslí, že ich zamestnávateľ má ucelenú koncepciu pre stimulovanie zamestnanosti pracovnej sily nad 50 rokov. Na záver, len 13% nemeckých a talianskych pracovníkov verí, že budú mať zamestnanie aj vo vyššom veku.

Nedávne kroky