IPF: Najčastejšou príčinou úmrtí je potrat

Inštitút pre rodinnú politiku (IPF) vydal správu „Evolúcia rodiny v Európe 2008.“ Uvádza sa v nej, že členské krajiny EÚ čelia nasledovným skutočnostiam:

  • takmer každú tretiu domácnosť tvorí jeden člen,
  • dve z troch domácností sú bez prítomnosti detí,
  • každé piate tehotenstvo končí umelým potratom,
  • v Európe sa ročne umelo ukončí život 1,2 mil. nenarodených detí a interrupcia sa tak stáva najčastejšou príčinou úmrtí,
  • miera uzatvárania manželstiev klesla v porovnaní s rokom 1980 takmer o štvrtinu,
  • uzatvorené manželstvo sa rozvedie v priemere po 13 rokoch trvania.

V Európe sa každých 30 sekúnd vykoná jeden potrat a rozvedie jedno manželstvo. Štatisticky sú na tom najhoršie Belgicko, Španielsko a Luxembursko. „Európa prežíva svoju demografickú zimu a  je zostarnutým kontinentom,“ znie záver pozorovaní IPF.

Správa súčasne konštatuje, že aj napriek nelichotivému demogeografickému trendu populácia Európy každý rok rastie. Podľa autorov je to výsledok imigrácie – viac ako 8 z 10 ľudí, ktorí sa počítajú ako prírastok, sú prisťahovalci.

IPF na záver ponúka konkrétne riešenia. Vymenúva 18 cieľov, o ktoré sa treba usilovať. EÚ by mala formulovať lepšie rodinné politiky a založiť Komisiu pre rodinu. Súčasne by mala povzbudzovať členské krajiny k zriaďovaniu ministerstiev rodiny. Medzi ostatné ciele patrí všeobecná osveta, výskum, ochrana rodiny, podpora myšlienky plodnosti, uplatňovanie daňových nástrojov, ochrana pred domácim násilím a podobne, uzatvára mimovládna organizácia so špeciálnym štatútom poradcu Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN.

Správou sa zaoberal 7. mája aj Európsky parlament. Poslanci označili aktuálnu mieru pôrodnosti v EÚ za „kritickú.“