Kampaň za lepšiu predškolskú starostlivosť

Krátka správa

Predškolská starostlivosť má významné miesto v úsilí Európskej únie o zosúladenie pracovného a rodinného života. V roku 2002 formulovala EÚ tzv. barcelonské ciele.

Podľa nich mali členské štáty odstrániť prekážky brániace (opätovnému) vstupu žien na pracovný trh, a to aj tým, že pre 90% detí (od troch rokov do veku, v ktorom začína povinná školská dochádzka) bude dostupná kvalitná predškolská starostlivosť. Ďalší z cieľov hovorí o dostupnosti starostlivosti pre 33 % detí do troch rokov.

Kampaň strany európskych socialistov „Deti na prvom mieste“ bežala počas celého roka 2007. Jej súčasťou bolo aj zbieranie podpisov. Zita Gurmai, poslankyňa EP pri prezentácii výsledkov komisárovi Špidlovi uviedla, že je dôležité posunúť sa od barcelonských cieľov v oblasti predškolskej starostlivosti o deti ku „globálnej starostlivosti“.

Spomínanú kampaň spustili v decembri 2006 portugalský premiér José Sócrates a Segolene Royalová. Socialisti iniciovali o tejto téme v máji 2007 debatu v Európskom parlamente.

Európski socialisti požadujú, aby predškolská starostlivosť umožňovala rodičom venovať sa svojej kariére, s vedomím, že ich deti sa vzdelávajú a získavajú sociálne zručnosti v starostlivom prostredí. Predškolská strarostlivosť by mala byť základnou verejnou službou, dostupnou (finančne aj fyzicky) pre každého, kto má o ňu záujem.

“Predškolská strarostlivosť o deti je omnoho viac, ako miesto na odloženie detí, kým rodičia pracujú”, povedala španielska europoslankyňa Teresa Reira: „Mala by byť sociálnym a vzdelávacím prínosom pre deti – ako aj sociálnym a ekonomickým prínosom pre rodičov a komunitu.“

Správa Európskej komisie z roku 2005 konštatuje, že na Slovensku je obmedzená ponuka (ale i dopyt) zariadení starostlivosti o deti do troch rokov. Pokiaľ ide o škôlky, 40 % trojročných detí navštuje takéto zariadenia. U päťročných detí je to až 70 %, pričom všetky deti, ktorých rodičia prejavia záujem o takúto starostlivosť sú aj umiestnené, hoci nie vždy v preferovanej lokalite.