Katolíci súdia Španielsko za náuku o sexuálnej výchove

foto: obraz od Hieronyma Boscha Záhrada rozkoší

Odporcovia, medzi ktorými je aj 105 mladých ľudí, tvrdia, že povinný predmet „Vzdelanie o občianstve“, ktorý španielska vláda uviedla v roku 2007 porušuje „základné práva rodičov a ich detí“ tým, že ich núti chodiť na hodiny, ktoré propagujú „ľavicový postoj“ voči sexualite a potratom, čím „očierňujú kresťanstvo“.

Žalobu, ktorú tento mesiac podali právnici Alliance Defence Fund a Professionals for Ethincs vyzýva k prijatiu „provizórnych opatrení“, ktoré zabránia španielskej vláde, aby deťom prikazovala absolvovať tieto hodiny.

Odporcovia sa na Európsky súd pre ľudské práva obrátili po tom, čo 54 tisíc rodičov podalo na vládu oficiálnu žiadosť týkajúcu sa zmieneného predmetu. Ten je povinný pre deti vo veku 10 až 16 rokov.

„Španielske rodiny boli nútené sa odvolať na súd EÚ pre ľudské práva. Ide o odpoveď na jasný nedostatok vôle španielskeho štátu v konflikte, ktorý trval roky,“ povedal José Louis Bazan z Professionals for Ethics, španielskej organizácie ochraňujúcej kresťanské hodnoty vo verejnom živote.

„Ochrana základných práv človeka by mala byť pred ideológiou presadzovanou vládou, ktorá nerešpektuje ideologickú slobodu svojich občanov,“ tvrdí Bazan.

Španielsky denník Barcelona Reporter citoval Pedra Zerola z vládnucej strany socialistov, ktorý povedal, že vláda bude naďalej „podporovať vzdelávanie, ktoré propaguje sexuálnu rôznorodosť“.

Sťažnosti smerujú na školy, ktoré študentov učia, aby brali homosexualitu ako normálnu a citovali pritom učebnicu pre tretí ročník z mesta Córdoba v Andalúzii, kde sa tvrdí, že „príroda nám dala pohlavie tak, aby sme ho mohli použiť s ďalším dievčaťom, s chlapcom alebo so zvieraťom“.

Na Európsky dvor pre ľudské práva sa obracajú, lebo „od španielskej vlády požadujú ideologickú neutralitu vo vzdelávacom systéme, aby sa tak predišlo budúcemu porušeniu práv“ a žiadajú tiež „kompenzáciu pre morálne útraty“.

„Na školách je potrebné obnoviť pokoj, konsenzus a rešpektovanie slobody pre všetkých, aby si mohli plniť svoje poslanie. „Vzdelávanie o občianstve“ spôsobilo v španielskom vzdelávaní vážnu prasklinu kvôli nedostatočnému dialógu zo strany vlády,“ tvrdia žalobcovia vo svojom vyhlásení.