Kochov bacil straší Úniu

TBC, zdravotníctvo, Kochov bacil

 

Krátka správa: 

Alarmujúci nárast ochorení na TBC sa zistil najmä v krajinách východnej Európy a strednej Ázie. Generálny tajomník Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca Markku Niskala vyhlásil, že „rezistentnosť liekov, s ktorou sa lekári stretávajú v súčasnosti, predstavuje najvážnejšiu výzvu v oblasti liečby tuberkulózy v Európe od druhej svetovej vojny“. „Preto vyzývame európskych politikov, aby na túto výzvu reagovali energicky a bez najmenšieho odkladu, inak hrozí, že kríza sa vymkne spod našej kontroly,“ varoval Niskala.

Každý rok ochorie na tuberkulózu vo východnej Európe a Strednej Ázii približne 450.000 osôb a takmer 70.000 ľudí na túto chorobu, podľa informácií Červeného kríža, zomrie. Problém sa zhoršuje aj preto, lebo sa zvyšuje počet infikovaných vírusom HIV, vyvolávajúcim AIDS. Týka sa to primárne Ruskej federácie a Ukrajiny. Zhoršenie situácie spočíva v tom, že pokles odolnosti imunitného systému umožňuje Kochovmu bacilu ľahšie preniknúť do organizmu človeka a tým vyvolať tuberkulózne ochorenie.

„Najnebezpečnejšie zóny s výskytom tuberkulózy rezistentnej na lieky sa rozprestierajú na okrajoch Európskej únie,“ podčiarkol Mario Raviglione, vedúci oddelenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre boj proti tuberkulóze. Raviglione dodal, že investície do boja proti tuberkulóze sa musia dostať na prvé miesta zoznamu priorít európskych štátov. „Európanom musí ležať na srdci, aby si riešili svoje problémy, najmä keď sú také závažné,“ vyzdvihol.

Na tuberkulózu zomiera každý deň na svete takmer 5000 ľudí a toto ochorenie je najčastejšou príčinou úmrtia pacientov s AIDS, dodáva denník Le Monde 10.októbra 2006. Slovensko sa radí medzi krajiny s najnižším výskytom tuberkulózy na svete. Podľa údajov Ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch v roku 2004 zaznamenali v Národnom registri tuberkulózy vo Vyšných Hágoch 713 ochorení, čo predstavuje len 13,6 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Ešte v roku 1960 bolo hlásených 7817 prípadov. Negatívom je, že v posledných rokoch sa objavujú aj u nás formy multirezistentné, ktoré nereagujú na základné antituberkulotiká. Najhoršími oblasťami s najvyšším výskytom TBC je Prešovský a Košický kraj s výskytom 22,6 a 17,1 ochorení na 100 tisíc obyvateľov.