Komisia chce riešiť demografickú krízu

demografické demografická

 

Krátka správa

Oznámenie „Urobiť z demografickej výzvy príležitosť pre Európu“ má byť prijaté kolégiom komisárov 12. októbra. Nová stratégia má predstaviť riešenia dvojakého demografického problému Európy – starnutia obyvateľstva, keďže generácia „baby-boomu“ pomaly odchádza do dôchodku, a rodín so stále nižším počtom detí.

Oznámenie bude analyzovať dopady demografických výziev na trh práce, produktivitu, sociálne systémy a verejné financie. Navrhne aj niektoré konkrétne riešenia – vo veľkej väčšine relevantných oblastí však majú stále výlučnú právomoc členské krajiny.

Nová stratégia je pokračovaním Zelenej knihy z roku 2005 „Postaviť sa demografickej výzve: nová solidarita medzi generáciami“.