Komisia kritizuje Francúzov a Talianov

Komisárka zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo prelomila letné mlčanie Európskej komisie vyhlásením týkajúcim sa repatriácií Rómov z Francúzska a podobným zámyslom Talianska.

„Je nespochybniteľné, že tí čo porušia zákon, musia znášať dôsledky. Je tiež zrejmé, že niekto by nemal byť vyhostený len preto, že je Róm“, napísala Redingová v reakcii na masové vyhostenia.

Francúzske úrady tvrdia, že konali podľa európskeho práva a zaoberali sa každým prípadom na individuálnej báze.

Komisii sa nepozdáva francúzska iniciatíva zvolať na 6. septembra stretnutie ministrov zodpovedných za imigráciu z Nemecka, Veľkej Británie, Španielska, Grécka a Kanady. Redingová, ktorá na stretnutie pozvaná nebola, si myslí, že by sa to malo riešiť v kontexte EÚ.

„Vyzývam najmä francúzske orgány aby začali takýto dialóg so všetkými členskými štátmi EÚ. Ak bude potrebné, Európska komisia je pripravené vystupovať ako sprostredkovateľ a monitorovať pokrok“, uviedla podpredsedníčka Európskej komisie.

Pred publikovaním tohto vyhlásenie sa Komisie snažila stretnutie o imigrácii v Paríži zľahčiť tvrdením, že na ňom nebudú prijímať rozhodnutia. Taliansky minister vnútra Roberto Maroni už ale avizoval, že na ňom bude žiadať zmeny legislatívy EU, s cieľom uľahčiť vyhostenia.

„Je mi ľúto, že niektoré z vyjadrení členských štátov v posledných týždňoch boli otvorene diskriminačné a čiastočne poburujúce“, uvádza ďalej Redingová.

Taliansko povzbudené krokmi Francúzov voči rómskym imigrantom vyhlásilo, že vyhostí občanov iných štátov EÚ, ktorí žijú iba zo štátnych dávok.

Od prijatia Amsterdamskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1999, už spravodlivosť a vnútorné veci nie sú spravované v EÚ na medzivládnom princípe. Preto kroky Paríža nemôže Európska komisia prehliadať.

„Európa nie je len spoločný trh. Je to zároveň spoločenstvo hodnôt a základných práv. Európska Komisia bude na to dohliadať“, zakončila Redingová.