Komisia: Najdiskriminovanejšie sú homosexuálne partnerstvá

„Ak je zväzok uznaný v jednom z členských štátov, potom iná členská krajina by mala v princípe prijať takýto zväzok,“ povedal včera (10.12.) na tlačovej konferencii Jacques Barrot, komisár pre spravodlivosť. Poukázal na paralelu s tradičnou rodinou, kde ak sa jeden z členov rozhodne žiť a alebo pracovať v inej členskej krajine, zvyšní rodinní príslušníci majú právo zmeniť miesto pobytu spoločne s ním bez ohľadu na ďalšie podmienky.

Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Cyprus, Malta, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Írsko, Estónsko a Litva neposkytujú homosexuálnym osobám, ktoré žijú v registrovanom partnerstve, plnohodnotné právo na pobyt, ktoré prináleží blízkym osobám v rodinách. Barrot v tejto súvislosti doplnil, že miera diskriminácie je v jednotlivých krajinách rôzna.

Barrotove slová z tlačovej konferencie nadväzovali na prijatie správy o napĺňaní ustanovení smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať na území členských krajín. Vo všeobecnosti povedal: „Voľný pohyb osôb predstavuje jednu zo základných slobôd vnútorného trhu v prospech občanov EÚ, členských štátov a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Nedostatky v napĺňaní právnych predpisov EÚ v tejto oblasti môžu mať za následok porušovanie zásad, ktoré sú úplným základom európskej integrácie.“

Smernicu 2004/38/ES a jej ustanovenia mali členské krajiny prevziať do národných legislatív do 30. apríla 2006. Avšak ani takmer tri roky po konečnom termíne nie je situácia podľa komisára uspokojivá. Najlepšie výsledky v tomto smere dosiahli Cyprus, Grécko, Fínsko, Portugalsko, Malta, Luxembursko a Španielsko, ktoré správnym spôsobom transponovali do svojich zákonov 85% ustanovení smernice. O niečo horšie (60%) sú na tom Rakúsko, Dánsko, Estónsko, Slovinsko a Slovensko. Ostatné krajiny dosiahli menšiu úroveň.