Komisia nechce upravovať pravidlá o sociálnych službách

Komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti László Andor minulý týždeň počas Fóra o sociálnych službách všeobecného záujmu uviedol, že niektoré zmeny v legislatíve týkajúcej sa sociálnych služieb by mohli byť užitočné, nemalo by však ísť o radikálne zásahy. Okrem toho zdôraznil, že existujúce pravidlá poskytujú v rámci sociálneho sektora oveľa viac priestoru pre manévrovanie ako si ľudia myslia.

Namiesto toho, aby sa vytvárali nové právne rámce, Komisia je toho názoru, že je lepšie sústrediť sa na to, aby sa dôkladne implementovali súčasné pravidlá. „V rámci propagovania kvalitných sociálnych služieb sme sa zaviazali, že pomôžeme členským štátom lepšie rozumieť a aplikovať európske pravidlá,“ vysvetlil Andor. „V prípade, že tieto pravidlá aplikujú vhodným spôsobom, môžu verejným orgánom pomôcť pri manažovaní vysoko kvalitných, cenovo efektívnych sociálnych služieb.“

Komisia teda vypracovala manuál ako treba uplatňovať európske pravidlá v oblasti sociálnych služieb. Andor dúfa, že tento sprievodca, ktorý ešte bude treba preložiť a publikovať sa zameria na nejasné záležitosti, na ktoré sa sťažovali členské štáty, poskytovatelia služieb a ďalšie zainteresované skupiny.

Komisár však úplne nevylúčil zmenu legislatívy niekedy v budúcnosti. Poukázal na nedávnu verejnú konzultáciu a štátnej pomoci a čoskoro odštartuje konzultáciu o pravidlách o verejnom obstarávaní.

Podľa Andora Komisia budúci rok plánuje prijať oznámenie a sériu opatrení týkajúcich sa služieb všeobecného záujmu. Niektoré z týchto iniciatív môžu byť relevantné aj pre sociálne služby.

Poskytovatelia služieb volajú po zmene

Na fóre sa zúčastnilo približne 300 delegátov, najmä zástupcov organizácií, ktoré v členských štátoch poskytujú sociálne služby. Väčšina z nich žiada, aby sa viac pozornosti venovalo garanciám vysokej kvality sociálnych služieb. Aliancia ôsmich asociácií požiadala Komisia, aby preskúmala, či by sociálne služby nemohli mať výnimku s pravidiel o verejnom obstarávaní.  

Belgická ministerka pre sociálne záležitosti Laurette Onkelinxová počas svojho vystúpenia upozornila na priepasť, ktorá existuje medzi európskymi pravidlami a sociálnymi potrebami jednotlivých hráčov.

Podľa ministerky verejné orgány a poskytovatelia služieb nemajú dostatok poznatkov a zdrojov potrebných na to, aby sa dokázali zaoberať európskymi pravidlami o hospodárskej súťaži, verejnom obstarávaní a štátnej pomoci. Okrem toho poukázala aj na administratívne prekážky, ktoré miestne autority musia zdolávať v prípade, že chcú využiť európske zdroje.

Ekonomická logika nevyhovuje sociálnej realite

„Malí poskytovatelia majú pocit, že európske inštitúcie sa o nich nezaujímajú,“ dodala ministerka. „To poukazuje na to, že ekonomická logika nevyhovuje realite sociálnych služieb.“

Uvítala kroky, ktoré Komisia urobila v snahe o poskytnutie viac informácií a podpory verejným autoritám, aby lepšie chápali európske pravidlá. No podľa ministerky je dôležité, aby tieto pravidlá boli prijaté spôsobom ,ktorý berie do úvahy špecifický charakter a základný význam sociálnych služieb. Vyzvala preto, aby exekutíva zabezpečila viac právnej istoty v tejto oblasti.

Okrem toho vyzvala Komisiu, aby plne implementovala inovácie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, najmä tzv. horizontálnu sociálnu klauzulu, ktorá zaväzuje,, aby EÚ brala do úvahy sociálne ciele pri definícií a implementácii všetkých svojich politík a aktivít.

Kvalitný rámec pre sociálne služby

Na fóre sa diskutovalo aj o tom, ako zaistiť najvyššiu možnú kvalitu sociálnych služieb naprieč celou EÚ. Delegáti hovorili o európskom rámci pre kvalitu sociálnych služieb. Pripravuje ho Výbor pre sociálnu ochranu, ktorý tvoria experti zo všetkých členských štátov.

Ide o dobrovoľný rámce a nebude právne záväzný. Ministri zodpovední za zamestnanosť a sociálne záležitosti sa ním budú zaoberať  6. decembra. Komisia prisľúbila, že bude propagovať aplikáciu rámca podporou medzinárodných projektov a výmenou najlepších postupov.

Diskutovať o sociálnych službách sa chystá aj Európsky parlament. Výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti delegoval írskeho poslanca Proinsiasa De Rossu, aby vypracoval správu k tejto záležitosti a tiež vyzval ďalšie štyri výbory, aby prispeli do diskusie. Sériu odporúčaní od europoslancov by mali zverejniť v prvej polovici budúceho roka.