Komisia nevie, čo s pracovníkmi z EÚ-10

 

Krátka správa

Komisia by vo februári mala predstaviť správu o súčasnom stave obmedzení voľného pohybu pracovníkov zo štátov strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do Únie v máji 2004, na západoeurópskych pracovných trhoch. Jednotliví komisári sa však nevedia dohodnúť, čo vlastne v správe odporučiť.

Český komisár pre sociálne veci Vladimír Špidla minulý týždeň kolégiu komisárov predstavil návrh správy, vyzývajúci členské štáty k zrušeniu obmedzení. Rakúska komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner je podľa poľských a rakúskych médií na čele tábora proti zrušeniu zákazov vstupu na trh. Podľa poľskej tlačovej agentúry PAP na minulotýždňovom stretnutí Komisie „tiekla krv“.

V súčasnosti majú pracovníci z postkomunistických členských krajín EÚ voľný prístup iba na trhy Veľkej Británie, Írska a Švédska. Ostatné „staré“ členské štáty zaviedli dvojročné prechodné obdobie, a do konca mája 2006 by mali oznámiť, či ho predĺžia na ďalšie tri roky.

Očakáva sa, že Fínsko, Španielsko a Portugalsko obmedzenia zrušia. No Rakúsko, súčasný držiteľ rotujúceho predsedníctva EÚ, opakovane vyhlásilo, že obmedzenia ponechá, a veľvyslanec krajiny pri EÚ Gregor Woschnagg v piatok 13. januára na vysvetlenie uviedol, že Viedeň leží blízko Slovenska a Českej republiky. Keďže priemerný plat na Slovensku zodpovedá približne 20% príjmu Rakúšana, zrušenie obmedzení by okamžite viedlo k „zrúteniu“ rakúskeho pracovného trhu,“ naznačil veľvyslanec.

Obmedzenia vstupu na svoj pracovný trh na ďalšie tri roky si zrejme ponechá aj Nemecko. Od roku 2011 sú všetky pôvodné členské štáty povinné zabezpečiť úplnú slobodu pohybu pracovných síl na svojich trhoch, ako je to zakotvené v základných zmluvách EÚ.