Komisia podporuje „slušnú prácu“ vo svete

 

Pozadie:

„Slušná práca“ je pojem, ktorý bol použitý po prvý raz Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) a jej generálnym riaditeľom Juanom Somaviom v správe z júna 1999, kde bol tento pojem definovaný nasledovne: „Primárnym cieľom ILO je dnes podporovať príležitosti pre ženy a mužov, aby získali slušnú a produktívnu prácu v podmienkach slobody, rovnosti, bezpečnosti a ľudskej dôstojnosti. … Slušná práca je konvergujúcim ohniskom všetkých našich štyroch strategických cieľov: podpory práv v práci, zamestnanosti, sociálnej ochrany a sociálneho dialógu.“ Skrátka, ILO tvrdí, že slušná práca je „srdcom sociálneho pokroku“.

Otázky:

Komuniké Komisie, ktoré EurActiv videl, bude zverejnené 25. mája 2006. Aj Keď je o čosi detailnejšie než ústredné štandardy, týkajúce sa práce, ako sú definované v ILO, nepresahuje ich v značnej miere. Obe sa týkajú hlavných otázok ako sloboda vstúpiť do odborových združení, sloboda na kolektívne vyjednávanie, boj proti nútenej práci, proti detskej práci a moderným formám otroctva.

Komuniké sa nezaoberá slabými pracovnými štandardmi v EÚ alebo kandidátskych krajinách. Komisár pre zamestnanosť a sociálne otázky Vladimír Špidla tvrdí, že napr. v prípade Bulharska a Rumunska existujú „tvrdšie opatrenia“, ktoré by sa dali aplikovať na tieto krajiny, ktoré boli kritizované ILO-m za pokračujúcu prax detskej práce v oboch krajinách.

Komuniké sa týka najmä s možnosťami pokračujúcich politík EÚ, ktoré by mali podprovať agnedu slušnej práce. Týka sa to zahraničných vzťahov, rozvojovej spolupráce a obchodu. Tieto tri generálne riaditeľstvá Komisie boli spoluautormi tohto komuniké spolu s generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Pokiaľ ide o otázky obchodu, komuniké zdôrazňuje, že „odsúhlasenie sociálnych cieľov nemôže za žiadnych okolností byť použitá na protekcionistické opatrenia“.

Komuniké nasleduje po Európskom konsenze o rozvoji a komuniké o Sociálnom rozmere globalizácie.

Pozície:

Komisár Špidla povedal, že Komisia zverejní svoje komuniké nie preto, aby niečo dodala k agende slušnej práce ILO, ale aby skôr vyjadrila podporu tejto agendy. Pri otázke o tom, či to nie je len rétorika, komisár povedal: „Možno je, ale niekedy je nutná dobrá rétorika, aby sa posunuli veci vpred. Toto je spôsob, ako urobiť dôležitý pokrok.“ Komisár povedal, že agenda slušnej práce by mala byť chápaná ako „deviaty z ôsmich miléniových cieľov OSN“. Povedal, že slušná práca je nevyhnutná pri udržiavaní globálnej rovnováhy a stability.

Na samite EÚ a krajín Latinskej Ameriky 12. mája 2006 povedal Kofi Annan, že musí byť hlavným záujmom politikov, aby poskytli mladým ľuďom slušnú prácu, ktorú si zaslúžia. Dodal, že si nemôže spomenúť na lepší spôsob, ako zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre svet.

Poul Nyrup Rasmussen, predseda Globálneho progresívneho fóra a tiež aj Strany európskych socialistov, povedal: „Som za liberalizáciu obchodu, ale len vtedy, ak je sprevádzaná aktivitami na skončenie detskej práce, na ukončenie biedy pracujúcej chudiny, aby to dalo obyčajným ľuďom slušný život. Je veľmi pozitívne, že Komisia chce začať podporovať slušnú prácu. Teraz potrebuje preložiť slová na činnosť.“

John Monks, generálny tajomník ETUC, povedal: „EÚ má špecifickú zodpovednosť pri podpore slušnej práce v a mimo Európy. Potrebujeme efektívnejšiu implementáciu lisabonskej stratégie pre viac kvalitnejších pracovných miest, aby sa dalo bojovať proti nadmerne vysokej úrovni nezamestnanosti a rastúcej chudobe. A potrebujem európsku rozvojovú, obchodnú a politiku pomoci, ktorá je koherentná s európskym sociálnym modelom.“

Ďalšie kroky:

  • delegáti vlád, zamestnancov a zamestnávateľov v ILO oznámili 9. mája 2006 začiatok „Desaťročia podpory slušnej práce v Amerikách“
  • komisár Špidla bude hovoriť o agende slušnej práce na 95. zasadaní ILO v Ženeve 3.-6. júna
  • Komisia pripraví správu o realizovaní komuniké o slušnej práci do leta 2008
  • komisár Špidla sa zúčastní 3.-5. júna na zasadnutí ECOSOC OSN, ktoré prebehne pod názvom „Vytvorenie prostredia na národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré by bolo priaznivé pre vytvorenie plnej a produktívnej zamestnanosti pre všetkých a dopade na trvalo udržateľný rozvoj“