Komisia uľahčuje prístup k európskym fondom

Komisia ver, že opatrenia budú mať dvojaký efekt – uľahčia uchádzanie sa o európske peniaze, a oživia trh práce v EÚ. Podľa komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna je v čase krízy pre regióny a štáty ťažké nájsť peniaze na povinné spolufinancovanie a predfinancovanie európskych projektov. Spoločnosti a projekty tak trpia problémom likvidity.

Uvoľnenie pravidiel

Komisia preto prijala niekoľko nových opatrení. Najdôležitejším je pravdepodobne zrýchlenie toku peňazí do krajín najviac postihnutých krízou. Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Rumunsko dostalo „preddavky“ vo výške 775 miliónov eur. Ide všetko o štáty, ktoré museli čerpať pôžičku MMF, alebo im HDP poklesol o viac ako 10%.

Krajiny, ktorým sa v stanovenom období nepodarí minúť všetky európske peniaze, dostanú čas naviac. Komisár Hahn začiatkom roka upozornil, že problém pomalej absorpcie trápi viacero členských krajín.

Voľnejšie pravidlá zabránia strate asi 220 miliónov eur pre „pomalé“ krajiny – 125 miliónov v Španielsku, 56 miliónov v Taliansku, 9 miliónov v Británii, 6 miliónov v Nemecku, 4 milióny v Holandsku, a 20 miliónov eur na kooperačné projekty medzi viacerými krajinami.

Komisia tiež zvýšila výdavkový strop veľkých projektov, ktoré vyžadujú samostatný súhlas Bruselu. Inak povedané, len naozaj veľké projekty budú potrebovať na schválenie podpis Komisie, menšie budú odsúhlasované len na národnej úrovni.

Okrem toho budú môcť byť veľké projekty financované kombinovaním príjmov z rôznych regionálnych fondov. Komisia cituje príklad diaľnice prechádzajúcej cez viacero regiónov – je výstavba bude môcť byť financovaná z niekoľkých regionálnych programov. Pravidlá to doteraz neumožňovali.

Pozície

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn povedal, že „kríza oslabila dôveru podnikateľov, zvýšila počet ľudí bez práce a vytvára veľký tlak na verejné financie. Tieto opatrenia by mali pomôcť riešiť problémy s likviditou, ako aj znížiť byrokraciu pre lepší prístup k fondom.“

„Zrýchlenie implementácie projektov podá v týchto krízových časoch pomocnú ruku národným a regionálnym ekonomikám“, dodal Komisár.

Komisár pre zamestnanosť a sociálne otázky László Andor zas pripomenul, že „kríza ilustruje relevantnosť a hodnotu ESF (Európskeho sociálneho fondu). Opatrenia, ku ktorým sa v posledných mesiacoch najčastejšie uchyľovalo, bola aktívna politika na trhu práce, ktorá mala ľuďom vrátiť zamestnanie. Odborný výcvik a zvyšovanie kvalifikácie ponúkané ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, prináša ovocie, a zjednodušenie bude znamenať, že členské krajiny budú môcť ešte efektívnejšie pomôcť ľuďom, ktorí sú krízou zasiahnutí najhoršie.“