Komisia zabúda na ukončenie stimulov ekonomiky

Zdroj: Flicr

Európa 2020 ignoruje význam zaisťovania sociálnej ochrany v rámci ukončovania protikrízových opatrení, napriek tomu, že európska exekutíva aj členské štáty práve to žiadajú v spoločnej správe zverejnenej minulý týždeň. Upozornili na to sociálne mimovládne organizácie po zverejnení výročnej Spoločnej správy o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení.

„Na jednej strane jasným stanoviskom správy je, že v stratégiách ukončovania protikrízových opatrení nesmú chýbať jasné vízie pre systémy sociálnej ochrany, no na druhej strane návrh desaťročného hospodárskeho plánu Európa 2020 vôbec v častiach týkajúcich sa pokrízových opatrení sociálne aspekty nespomína,“ tvrdia zástupcovia Social Platform.

Komisia vo svojom náčrte stratégie Európa 2020 členské štáty upozorňuje na to, že budú musieť urobiť bolestivé škrty vo výdavkoch na sociálne zabezpečenie, aby sa im podarilo opäť dosiahnuť rast ekonomiky.

Diabol je v detailoch

Experti však pripúšťajú, že stále je dosť času na dopracovanie týchto aspektov a že ich Komisia nespomenula len kvôli šetreniu miesta. „Na 30 strán sa nemôže zmestiť všetko,“ a dodal, že diabol sa skrýva v detailoch.

Aktivisti poukazujú, že exekutíva ignorovala závery spoločnej správy a José Manuel Barroso a jeho tím budú musieť tieto nezrovnalosti ešte vyriešiť, pokiaľ chcú v rámci svojho desaťročného projektu vybudovať silný sociálny pilier.

Ako uviedol komisár pre sociálne záležitosti László Andor opatrenia zamerané na ochranu domácností a jednotlivcov pred negatívnymi dôsledkami krízy, treba integrovať aj do dlhodobej stratégie pre rast a zamestnanosť.