EK: Slovensko nevypláca dávky ťažko postihnutým za hranicami

Európska komisia včera požiadala Slovensko, aby prestalo odmietať poskytovať dávky ťažko zdravotne postihnutým osobám, ktoré sú poistené v slovenskom sociálnom systéme, ale bydlisko majú v inom členskom štáte.

Konkrétne ide o peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Komisia v odôvodnenom stanovisku poukázala, že Slovensko by ich malo oprávneným osobám poskytovať aj vtedy, keď žijú mimo jeho územia.

Odmietaním poskytovať tieto dávky krajina podľa nej porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a odopiera ťažko zdravotne postihnutým podporu, na ktorú majú nárok.

Slovensko má teraz dva mesiace na predloženie nápravného opatrenia. Ak tak neurobí, Komisia môže záležitosť posunúť na Súdny dvor EÚ.