Kríza najviac udiera na mladých mužov

Pri raste nezamestnanosti patria medzi najohrozenejšiu skupinu mladí ľudia. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat bolo v prvom štvrťroku 2009 nezamestnaných päť miliónov mladých mužov a žien (3,1 milióna v eurozóne). Sezónne prispôsobená miera nezamestnanosti Európanov vo veku 15 až 24 rokov bola na úrovni 18,3 % (celková nezamestnanosť bola vtedy na úrovni 8,2 %).

Nezamestnanosť mladých medziročne stúpla o 3,7 percentuálneho bodu, kým celková nezamestnanosť o 1,5 percentuálneho bodu. Rast zaznamenali pri všetkých členských štátoch okrem Bulharska. Najviac mladých bez práce pribudlo v Pobaltských krajinách (Lotyšsko zaznamenalo rast z 11 % na 22,2 %, Estónsko zo 7,6 % na 24,1 % a Litva z 9,5 % na 23,6 %), v najnižšej miere v Nemecku (z 10,2 % na 10,5 %) a v Poľsku (zo 17,8 % na 18,2 %). Na Slovensku nezamestnanosť mladých medziročne stúpla z 19,2 % na 22 %.

Pri porovnaní pohlaví o prácu najčastejšie prichádzajú mladí muži. Ešte v prvom štvrťroku 2008 bola úroveň nezamestnanosti takmer na rovnakej úrovni – 14,7 % mladých žien a 14,6 = mladých mužov. O rok na to bolo podľa Eurostatu bez práce 19,1 % mladých mužov a 17,4 % mladých žien. Vyššiu nezamestnanosť mladých mužov v porovnaní so ženami rovnakého veku hlásia v 16 z 27 krajín. Slovensko patrí do druhej skupiny s 20,8-percentnou nezamestnanosťou mladých mužov a 23,8-percentnou nezamestnanosťou mladých žien.