Ktoré európske regióny vymierajú?

Foto: mmisso.deviantart.com

Mapa demografických rizík je novým nástrojom, ktorý by mal pomôcť predpovedať demografické riziká pre jednotlivé európske regióny. Jej naprogramovanie financoval Európsky sociálny fond.

„Demografickú zmenu v Európe už možno predpokladať,“ píše sa na stránkach ESF. Preto aj interaktívna mapa vychádza z predpokladu, že štatistická projekcia zmien v spoločnosti môže pomôcť firmám správne sa rozhodnúť, kam nasmerujú svoje investície.

Webová aplikácia ponúka geografické zobrazenie dvoch ukazovateľov:

 • Demografická zmena – pracuje s dvoma ukazovateľmi, starnutím a úbytkom obyvateľstva. Užívateľ má možnosť zvoliť si jedno z predvolených časových období, vrátane predpovede pre roky 2004 – 2030.
 • Lokalizácia demografického rizika – hodnotenie regiónu je výsledkom analýzy ponuky práce, ľudských zdrojov, produktivity práce a úrovne R&D.

V oboch interaktívnych mapách je možné zvoliť zobrazenie aj jedného vybratého ukazovateľa, zvoliť si konkrétnu krajinu a v rámci nej čiastkový región. Mapa je popisom všetkých 260 regiónov EÚ.

Slovenské regióny sa na mape umiestnili nasledovne:

 • Demografická zmena:
  • Bratislava je regiónom, ktorého populácia rýchlo starne a rýchlo ubúda. Dosiahla číselnú hodnotu indexu v intervale 0,8-1. Je to najhorší možný výsledok.
  • O niečo lepšie sú na tom ostatné zapadoslovenské a stredoslovenské regióny (0,6-0,8).
  • Najlepšie vyhliadky majú východoslovenské regióny (hodnota indexu v intervale 0,4-0,6).
 • Lokalizácia rizika:
  • Z hľadiska ponuky práce, ľudských zdrojov, produktivity práce a R&D sa najlepšie vodí Bratislave. Miera tamojšieho rizika je "neutrálna."
  • Medzi "vysoko rizikové" regióny možno zaradiť zvyšok Slovenska, avšak východnému Slovensku sa spomedzi nich darí najlepšie. Tamojšie regióny sa umiestnili na indexovej škále o priečku vyššie, než stredoslovenské a ostatné západoslovenské lokality.

Mapu možno nájsť na tejto linke.