Kvóty pre ženy sú nutné zlo

Zdroj: EP

K čomu sa neodhodlajú dobrovoľne členské štáty môže prísť povinne.  Europoslanci podporili správu liberálnej holandskej poslankyne Sophie in´t Veld o kvótach pre zastúpenie nežnejšieho pohlavia vo vedení podnikov, v prípade že štáty samé nedosiahnu v tomto smere uspokojivé výsledky.

„Kvóty sú nutné zlo pretože dobrovoľné opatrenia nás nikam nedoviedli“, hovorí spravodajkyňa.  Uznesenie prešlo pomerom hlasov 361 za, 268 proti a 70 poslancov sa zdržalo.

Správa vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na zavedenie kvót pre účasť žien vo vedení firiem. Nastavené by mali byť na úrovni 30 % zastúpenia do roku 2015 a 40 % do roku 2020. Komisárka pre spravodlivosť odštartovala 5. marca 2012 diskusiu, ktorá má trvať 3 mesiace. Je možné, že na jej konci bude návrh novej legislatívy. Redingová vyzývala krajiny konať už pred rokom, bez väčšieho ohlasu.

O malom pokroku hovorí aj z analýza Komisie. Podľa nej sú len 13,7 % členov manažmentu v popredných európskych firmách ženy. Pred rokom to bolo 11, 8 %. Týmto tempom by sa želateľný stav, ktorý je na úrovni 40 % dosiahlo asi o 40 rokov.

Redingová europoslancom povedala, že návrh legislatívy prichádza do úvahy ešte do konca roka. Parlament naposledy kvóty žiadal v júli 2011.

Nemecká europoslankyňa Silvana Koch-Mehrin pre EurActiv uviedla, že „aj keď sú kvóty ako nástroj kontroverzné, výsledky sú presvedčivé. Najmä v Nemecku je najvyšší čas pre opatrenia na zlepšenie rodovej rovnosti vo vední firiem.“

Kvóty sú už dnes v mnohých krajinách realitou. Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Španielsko sa začali situácii venovať prijímaním legislatívy o rodových kvótach pre manažmenty firiem. Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko prijali pravidlá o rodovej rovnováhe vo vedení štátom vlastnených firiem.

Uznesenie EP upozorňuje, že Francúzsko, Španielsko, Belgicko , Slovinsko a Portugalsko zaviedli kvóty aj vo voľbách, táto možnosť by sa podľa uznesenia tiež mala zvážiť v iných častiach Európy. Fínska europoslankyňa Sirpa Pietikäinen  tvrdí, že kvóty musia byť záväzné a definovať treba aj sankcie.

V súčasnom Európskom parlamente sedí 35 % žien. Priemer podielu žien v národných parlamentoch v EÚ je 24 % (v novozvolenej slovenskej Národnej rade SR) je to 16 %. Žien v ministerských kreslách v EÚ je 23 %.

Pozície

Slovenská europoslankyňa Edit Bauer (EĽS, SMK) v rozprave s Viviane Redingovou uviedla, že sa za posledný rok veľa v oblasti zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách nezmenilo. Pozitívne zmeny sa podľa nej objavujú len veľmi pozvoľna.  Poukázala na nepresnosti a obmedzenosť štatistík . Posledné údaje na európskej úrovni sú z roku 2010 (Eurostat) a nehovoria teda veľa ani o vplyve krízy na ženy.

Problémom podľa Bauer často sú dôsledky toho, že sa žena rozhodne pre materstvo. Upozornila na riziko, že v tejto oblasti môže pri krokoch EÚ dochádzať k porušeniu princípu subsidiarity. (Rozhovor s Edit Bauer o jej správe o rovnosti v odmeňovaní mužov a žien)

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) hovorí, že je povinnosťou zákonodarcu vytvoriť podmienky, v ktorých sa môže každá žena a každý muž naplno realizovať. Zavádzanie kvót ale podľa nej nevedie k rovnakým právam. „Tí ktorí ich navrhujú v politike v skutočnosti obmedzujú práva voličov. Hovoria, že názor voličov, kto ich má zastupovať v parlamente je druhoradý. Ak chceme dosihnuť skutočnú rovnoprávnosť žien, nediskriminujme materstvo a starostlivosť o rodinu. Začnime ženy rešpektovať v ich rozhodnutiach a hľadajme spôsoby, ako zabezpečiť, aby boli pri tomto rozhodovaní naozaj slobodné.“

Europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SMER-SD) je naklonená myšlienke kvót v podnikoch aj politike. Venovať podľa nej treba aj pozornosť sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien.

Poslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) je "hlboko presvedčený", že nemáme umelým spôsobom rozhodovať, či sa majú ženy dostať k slovu alebo či majú sedieť na niektorej významnej pozícii. Hoci súhlasí s tým, že OSN odporúča, aby politická účasť žien bola čoraz väčšia lebo to má pozitívny význam pre demokraciu a že treba odstrániť diskrimináciu žien, zavádzanie kvót nie je ten správny prístup a ženy skôr ponižuje. Návrh považuje za "scestný".